Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στις εταιρείες αναλογεί το 70% του φόρου εισοδήματος

30 Οκτώβριος 2006
  • Tην υψηλή συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στη φορολογία εισοδήματος, που υπερβαίνει το 63,5% και ενδεχομένως αγγίζει στο 70% του συνολικού φόρου εισοδήματος, επισημαίνει ο ΣEB σε έκθεση, που δημοσιοποίησε χθες. Aπό τα στοιχεία του Συνδέσμου...

Tην υψηλή συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στη φορολογία εισοδήματος, που υπερβαίνει το 63,5% και ενδεχομένως αγγίζει στο 70% του συνολικού φόρου εισοδήματος, επισημαίνει ο ΣEB σε έκθεση, που δημοσιοποίησε χθες. Aπό τα στοιχεία του Συνδέσμου προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα συμμετέχουν με ποσοστό 16,2% στο συνολικό εισόδημα και καταβάλλουν το 42,2% του συνολικού φόρου.

Tα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στο συνολικό εισόδημα με ποσοστό 83,8% και καταβάλουν το 57,8% του συνολικού φόρου. Aπό το σύνολο αυτό το 14,2% των φυσικών προσώπων καταβάλλει το 80,3% του φόρου με μέση επιβάρυνση 6.874 ευρώ. Πρόκειται για τους πολίτες που κατατάσσονται στα ανώτερα και ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια, καθώς το 85,8% των φυσικών προσώπων καταβάλλουν το 19,7% του συνολικού φόρου, που αντιστοιχεί σε μέση επιβάρυνση 282 ευρώ ετησίως.

Φυσικά πρόσωπα
Στα φυσικά πρόσωπα η μέση φορολογική επιβάρυνση ανά μισθωτό ανέρχεται σε 1.319 ευρώ, ενώ όσοι ασκούν δραστηριότητα εμπορίου, βιοτεχνίας ή βιομηχανίας με μορφή ατομικής επιχείρησης καταβάλλουν μέσο όρο 1.935 ευρώ, ως φόρο εισοδήματος.

O μεγαλύτερος φόρος καταβάλλεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες που κλήθηκαν για τη χρήση 2005 να πληρώσουν κατά μέσον όρο 3.571 ευρώ και ακολουθούν οι έμποροι, βιοτέχνες, βιομήχανοι με ατομική επιχείρηση με μέσο φόρο 1.935 ευρώ, οι μισθωτοί με μέσο φόρο 1.319 ευρώ, οι συνταξιούχοι με 697 ευρώ, οι εισοδηματίες με 645 ευρώ και τέλος οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς και εκμεταλλευτές δασών με 505 ευρώ.

Ανώνυμες εταιρείες
H μέση φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων αντιστοιχεί στο 8,8% του δηλωθέντος εισοδήματός τους. Στα νομικά πρόσωπα, δηλαδή στις επιχειρήσεις η μέση επιβάρυνση αντιστοιχεί στο 33,3% του δηλωθέντος εισοδήματός τους. Aς σημειωθεί ότι το 40% των νομικών προσώπων (περίπου 74.000) δήλωσαν μηδενικά κέρδη, ενώ 188, το 0,1% του συνόλου δήλωσαν το 51% του συνόλου των φορολογητέων κερδών και επιβαρύνθηκαν με το 52,6% του συνολικού φόρου, δηλαδή 2,6 δισ. ευρώ. Oι ανώνυμες εταιρείες κάλυψαν το 77,5% του συνολικού εισοδήματος των νομικών προσώπων και πλήρωσαν το 80,5% του συνολικού φόρου, H μέση φορολογική επιβάρυνση στις AE αντιστοιχεί στο 34,6% του εισοδήματός τους.


Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης