Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στην τσιμπίδα της εφορίας όσοι αγόρασαν σπίτι το 2005

30 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Η έκρηξη των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων το 2005 βάζει στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών τους νέους ιδιοκτήτες. Με στόχο να διαπιστώσει αν οι αγορές ...

Η έκρηξη των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων το 2005 βάζει στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών τους νέους ιδιοκτήτες. Με στόχο να διαπιστώσει αν οι αγορές καλύπτονται από το «πόθεν έσχες» ή δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους μέσω του νέου αναβαθμισμένου Taxis, το οποίο είναι 100πλάσιας ισχύος σε σχέση με το προηγούμενο.


Παράλληλα με τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» η ΓΓΠΣ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις για να εντοπίσει μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦMAΠ. Oπως επισημαίνει αρμόδιος παράγοντας, υπάρχουν φορολογούμενοι με σημαντικό αριθμό ιδιόκτητων ακινήτων που για να τα καταγράψουν χρειάζονται... τέσσερα τουλάχιστον E9 ή κατέχουν μεγάλης έκτασης ακίνητα σε «ακριβές» περιοχές που, ενώ είναι προφανές ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια, εντούτοις δεν έχουν υποβάλει ποτέ δήλωση ΦMAΠ!

Διασταυρώσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των διασταυρώσεων αυτών, η ΓΓΠΣ στο πλαίσιο αξιοποίησης των νέων δυνατοτήτων του Taxis θα προχωρήσει σε μια σειρά ελέγχων των πάσης φύσεως οικονομικών στοιχείων που δηλώνουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι με στόχο τον περιορισμό της φοριοδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το νέο Taxis, που αντικατέστησε μετά από 8 χρόνια λειτουργίας το παλαιό σύστημα, υποστηρίζει:
- Την άμεση διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων των φορολογουμένων που έχουν να κάνουν με την απόδοση του ΦΠΑ, ΦΜΥ, στοιχεία Περιουσιολογίου, κατοχή σκαφών αναψυχής, είσπραξη μισθωμάτων κ.λπ.
- Την παράλληλη διεκπεραίωση εσωτερικών διεργασιών του υπουργείου (όπως εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών, καταχώρηση δεδομένων κ.ά.) ακόμα και κατά τις ώρες λειτουργίας των εφοριών, χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του νέου TAXISnet.
Στο πλαίσιο αυτό στόχος της ΓΓΠΣ είναι να ολοκληρώσει μέσα στον επόμενο μήνα τις διασταυρώσεις στα τιμολόγια πελατών και προμηθευτών για τη χρήση του 2004 και στη συνέχεια να ασχοληθεί με τον έλεγχο των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δήλωσαν εφέτος οι φορολογούμενοι. Oσοι εντοπιστούν να αποκρύπτουν εισοδήματα θα κληθούν από τις εφορίες για να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση και να πληρώσουν τον πρόσθετο φόρο και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Ειδικότερα, στο επίκεντρο των διασταυρώσεων θα τεθούν:
- Φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα πολύ μικρότερα από τα τεκμήρια διαβίωσης και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (δαπάνες για ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ακίνητα κ.λπ.). Για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» θα γίνει σύγκριση του δηλωθέντος ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος (από μισθούς, συντάξεις, εκμισθώσεις ακινήτων, ατομικό επάγγελμα, ατομική επιχείρηση κ.ά.), με τις ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες (αγορές για ακίνητα, επιβατικά αυτοκίνητα I.X., σκάφη αναψυχής, πισίνες, αεροσκάφη, ελικόπτερα κ.ά.). Για τη διασταύρωση των στοιχείων αυτών θα ληφθούν υπόψη και άλλα εισοδήματα όπως αυτά που απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια και εισοδήματα προηγούμενων ετών που ήδη φορολογήθηκαν.
- Φορολογούμενοι που έχουν δύο ή τρεις δουλειές και στην εφορία δηλώνουν το εισόδημα μόνο από τη μια δουλειά.
- Iδιοκτήτες ακινήτων που αποφεύγουν να δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση τα ενοίκια που εισπράττουν για να μην πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο. Tα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων θα διασταυρωθούν με τη δαπάνη ενοικίου που δηλώνουν οι ενοικιαστές στις φορολογικές τους δηλώσεις.
- Eπιχειρήσεις που ενοικιάζουν ακίνητα σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή τράπεζες.
Ο έλεγχος θα αφορά στη διασταύρωση των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν εφέτος, στα ποσά των ενοικίων που πληρώνουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (όπως εταιρείες, κοινοπραξίες, τράπεζες κ.ά.), σε άλλα νομικά πρόσωπα (ιδιοκτήτες).
Σημειώνεται ότι τα ποσά των ενοικίων που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα δηλώνονται στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και τα ποσά των ενοικίων που καταβάλλουν επιχειρήσεις και επιτηδευματίες δηλώνονται στο δελτίο οικονομικών στοιχείων (Ε3). Τα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (σε άλλα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα) δηλώνονται στα έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (Ε5), δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΕΠΕ, ΑΕ (Φ-01-010) ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών (Φ-01-011).
- Φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες και εισπράττουν επιχειρηματική αμοιβή. Θα γίνει διασταύρωση στις δηλώσεις (έντυπο E5) των επιχειρήσεων (OE - EE) με τις φορολογικές δηλώσεις (έντυπο E1) των φυσικών προσώπων.

Κυρώσεις
Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί διαφορά ή μη δήλωση εισοδημάτων από ακίνητα θα καλείται ο ιδιοκτήτης να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση, πληρώνοντας βέβαια και το ανάλογο πρόστιμο. Στις περιπτώσεις που δεν υποβληθεί συμπληρωματική ή αρχική δήλωση, τότε οι έφοροι θα πρέπει να συντάξουν περιληπτική έκθεση ελέγχου προκειμένου να βεβαιωθούν τα πρόστιμα. Eάν από τον έλεγχο των καταστάσεων προκύψει ότι ο ενοικιαστής έχει δηλώσει λάθος τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και διαπιστωθεί ότι το λάθος έγινε από άγνοια, τότε θα αποφεύγεται η επιβολή προστίμων και κυρώσεων χωρίς όμως να παραλείπεται η υπόδειξη και η σύσταση για την μελλοντική συμμόρφωση του υπόχρεου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ζητήσει από τους οικονομικούς επιθεωρητές και τους προϊσταμένους των ΔOY να επισπεύσουν τις διαδικασίες καταλογισμού του οφειλόμενου φόρου, κυρίως δε για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσά ενοικίων που δεν δηλώθηκαν σπό τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές καλούνται παράλληλα να επεκτείνουν τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ιδιοκτητών που απέκρυψαν εισοδήματα και στις παρελθούσες δηλώσεις εισοδήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε ανάλογη «συμπεριφορά».

Πηγή Κέρδος

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης