Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB γνωστοποίησε το τελικό προσχέδιο της προτεινόμενης από την IFRIC Διερμηνείας Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών.

30 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Οι Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών είναι συμφωνίες με τις οποίες μια κυβέρνηση ή κάποιο άλλο σώμα χορηγεί σε ιδιώτες επιτηδευματίες συμβάσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι...
 Το IASB γνωστοποίησε  το τελικό προσχέδιο της προτεινόμενης από την  IFRIC Διερμηνείας Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών.

Περίληψη

Οι Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών είναι συμφωνίες με τις οποίες μια κυβέρνηση ή κάποιο άλλο σώμα χορηγεί σε ιδιώτες επιτηδευματίες συμβάσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, η διανομή ενέργειας, οι φυλακές ή τα νοσοκομεία. Ο σκοπός αυτού του project της IFRIC είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες απόψεις από το υπάρχον σχετικό υλικό του IASB θα εφαρμοστούν στις Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών.

Κατά τη συνάντηση του Οκτωβρίου του 2006 το Συμβούλιο εξέτασε αίτημα της IFRIC για την έγκριση έκδοσης μιας Διερμηνείας που είχε αναπτυχθεί έπειτα από μελέτη των σχολίων που υποβλήθηκαν για τα προσχέδια  των Διερμηνειών D12 Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών: Καθορίζοντας το Λογιστικό Μοντέλο, D13 Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών: Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και D14 Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών: Το Μοντέλο ʼυλων Στοιχείων.

Το Συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο από το γεγονός ότι η προτεινόμενη Διερμηνεία εφάρμοζε με σωστό τρόπο τα ΔΠΧΠ που αφορούσαν τις συμβάσεις για Παραχώρηση του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών και παρείχε σαφείς και λεπτομερείς εξηγήσεις της λογικής της. Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι το project ήταν μακράν το  μεγαλύτερο που είχε ζητηθεί ποτέ από την IFRIC να αναλάβει και από πολλές απόψεις έμοιαζε με project του Συμβουλίου. Γι αυτό το λόγο, πριν δοθεί επίσημη έγκριση, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από όσους είχαν παρακολουθήσει το έργο της IFRIC κατά την εξέλιξή του να εκφράσουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Διερμηνεία σε μία δημόσια συνεδρίαση.


Επαφή για το project:


Επεξηγηματικά παραδείγματα:

Τα προσχέδια Διερμηνειών περιέχουν παραδείγματα που επεξηγούν την εφαρμογή των δύο λογιστικών  μοντέλων που προτείνονται. Ο σκοπός αυτών των παραδειγμάτων είναι να εξηγήσουν τις λογιστικές απαιτήσεις καθαρά και συνοπτικά. Γι αυτό το λόγο, βασίζονται σε απλουστευμένες υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι συμφωνίες διαρκούν μόνο για μια περίοδο 10 ετών.

Στην πράξη, οι Παραχωρήσεις του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών τυπικά διαρκούν για μεγαλύτερες περιόδους και έχουν πιο σύνθετες μορφές από εκείνες που παρουσιάζονται στα προσχέδια. Μια ομάδα μελών εισηγήθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο για  τους σχολιαστές να δουν το αποτέλεσμα των προτάσεων σε ένα πιο ρεαλιστικό παράδειγμα. Η IFRIC συμφώνησε με αυτή την πρόταση και ζήτησε από τα μέλη να ετοιμάσουν ένα παράδειγμα για το δικτυακό της τόπο.

Το παράδειγμα που ετοιμάστηκε από τα μέλη, το οποίο περιλαμβάνει ένα λεπτομερές μοντέλο σε πίνακα (spreadsheet) και επεξηγηματικά σχόλια, παρουσιάζεται πιο κάτω. Η IFRIC δεν έχει εξετάσει αυτό το παράδειγμα και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το ρεαλισμό των υποθέσεων ή την ακρίβεια του μοντέλου.

Η IFRIC ελπίζει ότι τα μέλη θα βρουν αυτά τα παραδείγματα χρήσιμα και θα τα χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν τα σχόλιά τους, όταν θα απαντούν στις προτάσεις.


Μετάφραση Ρένα Λιαπάτη.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης