Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χαράτσι εως και 165% στα μηνιαία τέλη των κινητών τηλεφώνων

27 Οκτώβριος 2006
  • Νέα οικονομική επιβάρυνση περιμένει τους 4,5 εκατ. περίπου συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι λογαριασμοί, που θα εκδίδονται από 1ης Νοεμβρίου, θα είναι με βάση τα νέα αυξημένα μέχρι και 165%(!) μηνιαία τέλη...

Νέα οικονομική επιβάρυνση περιμένει τους 4,5 εκατ. περίπου συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι λογαριασμοί, που θα εκδίδονται από 1ης Νοεμβρίου, θα είναι με βάση τα νέα αυξημένα μέχρι και 165%(!) μηνιαία τέλη.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επιβολή των νέων τελών κινητής τηλεφωνίας, η οποία προβλέπει παράλληλα την επιβολή τέλους χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για την παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος οδικού οχήματος ή άλλων συναφών ατομικών υπηρεσιών.

Κινητά τηλέφωνα
Ειδικότερα τα νέα τέλη, ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού, διαμορφώνονται ως εξής:
- Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 ευρώ το νέο τέλος αναπροσαρμόζεται σε 2 ευρώ από 1,26 ευρώ (αύξηση 58,7%).
- Για μηνιαίο λογαριασμό από 30,01 έως 60 ευρώ: 5 ευρώ από 2,52 ευρώ (αύξηση 98,4%).
- Για μηνιαίο λογαριασμό από 60,01 και άνω: 10 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση 165% παρατηρείται σε λογαριασμούς που κυμαίνονται από 60 έως 90 ευρώ για τους οποίους το τέλος ήταν 3,78 ευρώ, ενώ για μηνιαίους λογαριασμούς άνω των 90 ευρώ το τέλος ήταν 5,04 ευρώ (αύξηση 98,4%).
Σημειώνεται ότι το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του ΦΠΑ για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης, σύμφωνα με τα παραπάνω προκαθορισμένα κλιμάκια, ενώ για την εξεύρεση του κλιμακίου λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που εκδίδεται ένας λογαριασμός, για πολλές συνδέσεις (εταιρικά πακέτα), το τέλος υπολογίζεται στην καθαρή αξία κάθε σύνδεσης, ενώ στις περιπτώσεις που για μία σύνδεση εκδίδονται περισσότεροι του ενός (1) λογαριασμοί σε διαφορετικούς συνδρομητές, τότε το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε κάθε έναν από τους λογαριασμούς αυτούς ξεχωριστά.

Ασφάλιστρα
Επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για την παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος οδικού οχήματος ή άλλων συναφών ατομικών υπηρεσιών. Στο τέλος αυτό υπόκεινται οι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, είτε εισπράττονται με τη μορφή συνδρομής, είτε εκτάκτως, ανεξάρτητα αν εισπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
Παράλληλα, στις ασφαλιστικές συμβάσεις καταργείται ο Φόρος Κύκλου Εργασιών και αντικαθίσταται από τον φόρο ασφαλίστρων ο οποίος ορίζεται σε:
- 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου Πυρός.
- 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου Ζωής.
- 10% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.
Στον φόρο υπόκεινται: Οι ημεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλέγγυα οι φορολογικοί αντιπρόσωποι αυτών, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εισπράττουν ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οδικού οχήματος είτε με τη μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως.

Πηγή Κέρδος
Σχετικές Εγκύκλιοι

ΠΟΛ 1124/24.10.06 Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
ΠΟΛ. 1125/24.10.06 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων και της πράξεως καταλογισμού αυτού
ΠΟΛ. 1126/25.10.06 Κοινοποίηση των άρθρων 28-30 του ν.3492/2006 (Φ.Ε.Κ.Α210/5-10-2006) Φόρος και τέλη χαρτοσήμου ασφαλίστρων. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης