Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα

26 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, προκειμένου οι αμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς να διατυπώσουν εντός τριμήνου εγγράφως τις απόψεις τους επ’ αυτού...


Προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, προκειμένου οι αμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς να διατυπώσουν εντός τριμήνου εγγράφως τις απόψεις τους επ’ αυτού. Οι φορείς, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μπορούν να αποστείλουν επίσης τις απόψεις τους στις ιστοσελίδες των δύο υπουργείων.

Όπως επισημαίνεται, η αναθεώρηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου ήταν επιβεβλημένη, με βασικό γνώμονα να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, κατάλληλα αναδιοργανούμενες, να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το προσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα, προϊόν μακράς και επίπονης προσπάθειας κορυφαίων προσωπικοτήτων της Νομικής Επιστήμης, υπό την προεδρία του Αρεοπαγίτη ε.τ. κ. Μιχάλη Μαργαρίτη, έρχεται να καλύψει την επιτακτική ανάγκη του εκσυγχρονισμού ενός κλάδου του δικαίου, ζωτικής σημασίας για την οικονομία της αγοράς, την εθνική οικονομία, την αγορά εργασίας, την υγιή και ανταγωνιστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Με τις διατάξεις του εν λόγω προσχεδίου www.ministryofjustice.gr/files/Ptoxeutikos_Kodikas.doc

μεταξύ άλλων:

• Εκσυγχρονίζονται οι κρίσιμες και θεμελιώδεις έννοιες της πτωχευτικής νομοθεσίας.

• Εισάγεται για πρώτη φορά, πέρα από την παραδοσιακή πτώχευση, και η επιδίωξη της διατήρησης της πτωχεύουσας επιχείρησης στη ζωή, κατά τα πρότυπα των ξένων νομοθεσιών.

• Προβλέπεται διαδικασία αναδιοργάνωσης της υπό πτώχευση επιχείρησης για τη διάσωση και αξιοποίησή της, με αποτέλεσμα αφενός την ελαχιστοποίηση της απώλειας θέσεων εργασίας και βιώσιμων επιχειρήσεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πιστωτών.

• Δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα η απλή χρεοκοπία στις συνήθεις μορφές της. Προβλέπονται, αντίθετα, αυστηρές κυρώσεις για τη δόλια χρεοκοπία.

• Ο οφειλέτης που πτώχευσε παύει να στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

• Καταργείται η προσωπική κράτηση του καλόπιστου οφειλέτη.

• Με τον προβλεπόμενο μηχανισμό της διαδικασίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές - πάντοτε υπό δικαστική εποπτεία -, αποθαρρύνεται η κήρυξη της πτώχευσης.

• Στον οφειλέτη μπορεί πλέον κατά τη διάρκεια της πτώχευσης να του επιτραπεί να ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησής του.

• Εισάγονται ταχύτατες και διαφανείς διαδικασίες ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη με στόχο τον αποκλεισμό των εικονικών αγοραστών που λυμαίνονται τις εκποιήσεις των πτωχεύσεων.

• Απλουστεύεται η διαδικασία των μικροπτωχεύσεων, δηλαδή αυτών - που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό - οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

• Οι συνέπειες της πτώχευσης (π.χ. διατήρηση αναγραφής της κατάστασης πτώχευσης στο Μητρώο) δεν βαρύνουν πλέον τον οφειλέτη και μετά την αποκατάστασή του.

• Δημιουργείται «επιτροπή πιστωτών» η οποία θα επιβλέπει την όλη διαδικασία της πτώχευσης και τίθεται χρονικός περιορισμός στη διάρκεια της πτώχευσης.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης