Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κύρωση του Κανονισμού της «Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α

25 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο η κοινή υπουργική απόφαση ...

Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κύρωση του Κανονισμού της «Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2006

Υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο η κοινή υπουργική απόφαση για την κύρωση του Κανονισμού της «Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» που υπάγεται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Με την απόφαση αυτή κατοχυρώνεται θεσμικά η διαδικασία διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης - ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και θα δοθούν στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Μέσω των υποδομών και υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση – ταυτοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και των συστημάτων του Δημοσίου, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, , σε πρώτη φάση, θα δοθούν 50.000 έξυπνες κάρτες, που θα περιέχουν πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης σε Δημοσίους Υπαλλήλους. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα πλέον στους δημόσιους υπαλλήλους να αποκτήσουν αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή και να διενεργούν ηλεκτρονική επικοινωνία και κρυπτογραφημένη ανταλλαγή μηνυμάτων, εγγράφων κλπ, μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.
Τα παραπάνω θέματα κατοχυρώνονται πλέον και θεσμικά μέσα από το σχετικό Κανονισμό και από άλλες θεσμικές παρεμβάσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και διευθετούνται έτσι εκκρεμή ζητήματα και προβλήματα τα οποία αποτελούσαν τροχοπέδη για την ταχεία ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για θεμελιακή παρέμβαση που ανοίγει το δρόμο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης