Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του έτοιμου καφέ, των σοκολατούχων ροφημάτων και των έτοιμων αφεψημάτων.Δείτε την τροπολογία.

9 Νοέμβριος 2013
Στο νομοσχέδιο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»» προστέθηκε τροπολογία με την οποία αποσαφηνίζεται ότι ανεξαρτήτως του φόρου κατανάλωσης, εντός ή εκτός καταστήματος εστίασης, ο επιβαλλόμενος ΦΠΑ είναι 13%.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 προβλέπεται η υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του έτοιμου καφέ, των σοκολατούχων ροφημάτων και των έτοιμων αφεψημάτων (τσάι, χαμομήλι, κλπ.), στην περίπτωση που παρασκευάζονται από επιχειρήσεις εστίασης, κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του πελάτη. Με τη διάταξη αυτή ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατανάλωσης των ανωτέρω ποτών, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για επιτόπια ή όχι κατανάλωση.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 3
Υποβολή περιοδικών  δηλώσεων Φ.Π.Α.  από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι  σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και
τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ.

.....................
5.    Στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κεφάλαιο Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παράγραφος 30, ως εξής:
«30. Καφέδες και ροφήματα σοκολάτας κάθε είδους και αφεψήματα,  όπως τσάι, χαμομήλι κλπ., που παρασκευάζονται ως έτοιμα προς κατανάλωση ποτά κατόπιν παραγγελίας του πελάτη από επιχειρήσεις εστίασης (Δ.Κ. ΕΧ 2202).»  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης