Ανοίγουν... τα κλειστά επαγγέλματα

Οικονομικές Ειδήσεις

23 Οκτώβριος 2006
Αντιμέτωπη με συντεχνίες και χρόνιες στρεβλώσεις που πλήττουν την ελεύθερη αγορά είναι έτοιμη να βρεθεί η κυβέρνηση αποφασίζοντας να γκρεμίσει τα νομικά τείχη που προστατεύουν σήμερα τα κλειστά επαγγέλματα προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με τα Κοινοτικά δεδομένα. .... Taxheaven.gr

Αντιμέτωπη με συντεχνίες και χρόνιες στρεβλώσεις που πλήττουν την ελεύθερη αγορά είναι έτοιμη να βρεθεί η κυβέρνηση αποφασίζοντας να γκρεμίσει τα νομικά τείχη που προστατεύουν σήμερα τα κλειστά επαγγέλματα προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με τα Κοινοτικά δεδομένα.
Η κατάσταση έχει φθάσει πλέον στο απροχώρητο, καθώς οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται ημέρα με τη ημέρα ισχυρότερες ενώ οι προθεσμίες στενεύουν. Σημειώνεται ότι το θέμα είχε ανοίξει για πρώτη φορά επί υπουργίας κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, ο οποίος συνέταξε ένα κατ αρχήν προσχέδιο προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην κοινοτική, το οποίο ωστόσο ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Από κει και πέρα το θέμα κληρονόμησε το σημερινό οικονομικό επιτελείο, το οποίο καλείται να προχωρήσει ταχύτατα πλέον στην κατάργηση όλων των διατάξεων που θέτουν κωλύματα στην ελεύθερη εγκατάσταση εταιρειών παροχής υπηρεσιών στη χώρα μας και στην ελεύθερη άσκηση όλων ανεξαιρέτως των επαγγελμάτων.

 

Με δεδομένο, πάντως, ότι το συγκεκριμένο θέμα αντιμετωπίζεται έως τώρα ως ταμπού από επαγγελματικές ενώσεις και συντεχνίες, λόγω και της ατολμίας που επέδειξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το υπουργείο Οικονομίας είναι αποφασισμένο να προχωρήσει με πολύ προσεκτικά και ζυγισμένα βήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών σε αυτά τα θέματα αλλά και τις έως τώρα παρατηρήσεις των διεθνών οργανισμών για το εύρος και το βάθος αλλαγών που απαιτούνται σε επαγγέλματα όπως οι συμβολαιογράφοι, οι φαρμακοποιοί, οι αρτοποιοί, οι οδηγοί και φορτηγών, οι οπτικοί, οι ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ.

Ανοίγουν επτά κλειστά
Πρώτοι στη λίστα του φακέλλου που έχει ήδη στα χέρια της η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φαρμακοποιοί, λογιστές και οδοντίατροι για να ακολουθήσουν ογδόντα ακόμη κλειστά επαγγέλματα, τα οποία αναμένεται να «απελευθερωθούν» και αυτά άμεσα. Η Επιτροπή καλείται έτσι να προσδιορίσει τους υπάρχοντες περιορισμούς στον ανταγωνισμό, να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο αυτοί οι περιορισμοί δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον ή άλλες οικονομικές παραμέτρους και να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση σε εθνικό επίπεδο. Το πόρισμα της Επιτροπής θα λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται μέσα στο έτος αναφορικά με τα επαγγέλματα που θεωρεί ότι δεν λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Τι ζητά η ΕΕ
Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στο να αποτυπώνει το πλαίσιο βάσει του οποίου δρουν και αναπτύσσονται σήμερα ορισμένες επαγγελματικές ομάδες στα κράτη - μέλη και να προτείνει λύσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις στις διαπιστωμένες στρεβλώσεις. Στόχος είναι αφενός να μην απαγορεύεται η είσοδος νέων επαγγελματιών σε κανένα επαγγελματικό κλάδο, αφετέρου να διασφαλίζονται συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των αμοιβών των επαγγελματιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσεγγίσει το θέμα από δύο πλευρές: Το βαθμό εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων σε ό,τι αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή του Κοινοτικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χώρα μας μελετά το ενδεχόμενο παρέμβασης σε ό,τι αφορά μόνο την ελεύθερη διαμόρφωση των αμοιβών χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην έκδοση πορίσματος αν πρώτα δεν ενημερωθεί για την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στις ρυθμίσεις που μελετούνται περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η αδειοδότηση των επαγγελμάτων, η οποία θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επίσης και η ίδρυση Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης από όπου θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τις διαδικασίες άσκησης του επαγγέλματός τους οι πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία, υποχρέωση να καταργηθούν όλα τα εμπόδια (νομικά και διοικητικά) αλλά και να απλουστευθούν οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών από οποιοδήποτε επαγγελματία της ευρωζώνης, έχουν όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πρώτη καταδίκη
Να σημειωθεί ότι πρόσφατα, σε βάρος της χώρας μας, εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη καταδικαστική απόφαση σε ό,τι αφορά τα κλειστά επαγγέλματα. Η απόφαση αφορούσε στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου, για το
οποίο ζητείται να αρθεί η απαγόρευση δραστηριοποίησης στον κλάδο επαγγελματιών άλλων χωρών.
Η Επιτροπή, όπως είχε επισημάνει ο πρόεδρός της κ. Σπύρος Ζησιμόπουλος πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, προτίθεται να παρέμβει στο θέμα και ήδη βρισκόταν από τότε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.
Στόχος της ειδικής ομάδας εργασίας στη χώρα μας είναι να καταλήξει σε πόρισμα, στο οποίο θα στηριχθεί στη συνέχεια η Γενική Διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής για να αποφασίσει αν θα παραπέμψει και τα επτά επαγγέλματα ή ορισμένα από αυτά στην Ολομέλεια προτείνοντας αλλαγές στο καθεστώς διαμόρφωσης των τιμών και ενδεχομένως την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος συγκεκριμένων κλάδων.
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά πρόσφατα η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε εκδώσει απόφαση για τον κλάδο των οδοντιάτρων, με την οποία ζήτησε από όλους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας την άμεση κατάργηση των τιμοκαταλόγων με τα κατώτατα όρια αμοιβών για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, προειδοποιώντας τους με χρηματικό πρόστιμο 3 εκατ. ευρώ τον καθ ένα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης με τη σχετική απόφαση. Το θέμα, ωστόσο, θα το επανεξετάσει η Επιτροπή διότι ο κλάδος δεν έχει συμμορφωθεί.
Με δεδομένες πάντως τις ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι προφανές το δύσκολο του εγχειρήματος. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας κρίνουν, ωστόσο, ότι η απίστευτη γραφειοκρατία που υφίσταται σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης αλλά και άλλοι παράγοντες - προϋποθέσεις για την άσκηση κάποιων εκ των «κλειστών» επαγγελμάτων, περιορίζουν τον ανταγωνισμό και επιβαρύνουν το κόστος αυτών των υπηρεσιών. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη καταγραφή που έχει κάνει το υπουργείο Οικονομίας, αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από 15 επαγγέλματα, όπου πέρα από την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί όπως για παράδειγμα ο περιορισμός των αδειών με κρατική απόφαση (ταξί, φορτηγά), ο καθορισμός των τιμών και των αμοιβών επίσης με κρατική απόφαση (συμβολαιογράφοι κ.λπ.).

Τι ισχύει σήμερα
Σημειώνεται ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες που χρειάζονται σήμερα αδειοδότηση είναι:
* Στον κλάδο των μεταφορών: Ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων, ο οδηγός ταξί και ο οδικός μεταφορέας επιβατών.
* Στο εμπόριο και στις υπηρεσίες: Ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο μεσίτης αστικών υποθέσεων, ο εμπορικός αντιπρόσωπος, ο κουρέας, ο κομμωτής, ο τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών, ο πωλητής λαϊκών αγορών και ο υπαίθριος πωλητής. Τα αρτοποιεία.
* Στο κλάδο των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας: Ο φαρμακοποιός, ο φυσικός νοσοκομείων ακτινοφυσικός ιατρικής, ο φυσικός νοσοκομείων, ο αισθητικός, η μαία, ο φυσιοθεραπευτής, ο οδοντοτεχνίτης, ο οπτικός, η νοσηλεύτρια, η επισκέπτρια, ο εργοθεραπευτής, ο τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών, ο επόπτης δημόσιας υγείας, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο βοηθός νοσηλευτικής - νοσηλεύτρια, ο βοηθός φαρμακείου, ο βοηθός οδοντιατρείου, ο τεχνολόγος ραδιολογίας - ακτινολογίας, ο τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, ο τεχνολόγος τροφίμων και διατροφής των ΤΕΙ, ο κτηνίατρος. Επίσης τα ιδιωτικά πολυϊατρεία, τα ιδιωτικά οδοντιατρικά κέντρα, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, τα φαρμακεία, τα κέντρα αισθητικής, τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα καταστήματα οπτικών ειδών, τα εργαστήρια προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και τα κέντρα αδυνατίσματος.
* Στους ελεγκτικούς φορείς: Το Σώμα Oρκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το Σώμα Oρκωτών Εκτιμητών.
* Στο κλάδο των τεχνικών: Οι ηλεκτρολόγοι (όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων), οι πρακτικοί μηχανικοί συντηρητές, οι πρακτικοί μηχανικοί κινητηρίων μηχανών, οι θερμαστές -αρχιθερμαστές, οι ηλεκτροσυγκολλητές - οξυγονοκολλητές, οι γομωτές - πυροδότες, οι χειριστές μηχανημάτων έργων, οι υδραυλικοί, οι ψυκτικοί, οι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων, οι χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών, οι ηλεκτρολόγοι θεάτρου, οι υπομηχανικοί και μηχανολόγοι ΤΕΙ και οι υπομηχανικοί και ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ.
* Στη γεωργία και στην αλιεία: Ο χειριστής αγροτικών μηχανημάτων, ο τεχνίτης αγροτικών μηχανημάτων, ο ιδιώτης δασολόγος, ο ιδιώτης τεχνολόγος δασοπονίας, ο εργολήπτης δημοσίων δασοτεχνικών έργων.
* Στα τεχνικά επαγγέλματα και στους τομείς κατοικίας: Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος και ο μηχανικός εγκατάστασης ανελκυστήρα.
* Στις νομικές υπηρεσίες: Ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος και ο συμβολαιογράφος.

Πηγή Κέρδος