Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον ΕΟΜΜΕΧ σε μικρές επιχειρήσεις

20 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε θέματα επιχειρηματικότητας στους εργοδότες και εργαζόμενους των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολουμένους θα παρέχει στο άμμεσο μέλλον ο ΕΟΜΜΕΧ....

Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε θέματα επιχειρηματικότητας στους εργοδότες και εργαζόμενους των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολουμένους θα παρέχει στο άμμεσο μέλλον ο ΕΟΜΜΕΧ.
Ο ΕΟΜΜΕΧ ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας», η οποία συστάθηκε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος

«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της Διά Βίου Μάθησης σε θέματα Επιχειρηματικότητας», με συντονιστή εταίρο το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), συμμετέχει στις Δράσεις που αφορούν την «υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων ενημέρωσης - συμβουλευτικής και υποστήριξης εργοδοτών, εργαζόμενων και αυτοαπασχολουμένων στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος».
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης θα παρέχονται προς τους ωφελούμενους από εξειδικευμένους συμβούλους της δομής, μέσα από την πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών.

Ο ΕΟΜΜΕΧ καλεί τους ενδιαφερόμενους εργοδότες, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 - 7491179 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 15.00, το αργότερο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, με την κυρία Καλύβα ή να στείλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected], για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσουν το αρχικό τους ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε Δράσεις Συμβουλευτικής.

Πηγή κέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης