Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Σχεδιο διαβούλευσης)

20 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Τις νομοθετικές διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν το θεσμικό πλαίσιο για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας.....

Τις νομοθετικές διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν το θεσμικό πλαίσιο για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης  Μπέζας.

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τις νομοθετικές διατάξεις που επεξεργάστηκε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Κ.Β.Σ., έτσι ώστε τα κόμματα, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλουν τις απόψεις τους πριν η Κυβέρνηση διαμορφώσει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου και το καταθέσει στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή Αναμόρφωσης του Κώδικα συστήθηκε τον Απρίλιο του 2005 (Α.Υ.Ο. 1042994/501/Α0006/22.04.2005), με πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Παναγιώτη Παναγιωτουνάκο και ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Μάρτιο του 2006, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων που είχαν υποβληθεί.

 

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζα επισημαίνει:

«Στα πλαίσια της β΄ φάσης της φορολογικής μεταρρύθμισης, πέρα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα προχωρούμε στην απλοποίηση του Κ.Β.Σ. περιορίζοντας την γραφειοκρατία και αυξάνοντας την ευελιξία των επιχειρήσεων.

Στηρίζουμε δηλαδή την επιχειρηματική δράση διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.

 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων φορολογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εμφάνιση των συναλλαγών, ώστε να προκύπτουν τα δεδομένα και οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία με συγκεκριμένο, σαφή και απλοποιημένο τρόπο.  

 

Με την αναμόρφωση του ισχύοντος Κ.Β.Σ. επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό των διατάξεών του, την άρση ασαφειών και την κάλυψη νομοθετικών κενών. Επιπλέον, προχωρούμε στον εξορθολογισμό και την απλούστευση των προβλεπόμενων διαδικασιών ενισχύοντας ταυτόχρονα την διαφάνεια. Λαμβάνονται τέλος, όλα τα μέτρα για τη πρόληψη και την καταστολή της φοροδιαφυγής».

 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

 

·         Η σημαντική αύξηση των ορίων των τηρούμενων βιβλίων (Α’, Β’  και Γ’  κατηγορίας) για την απαλλαγή ή την ένταξή τους σε κατηγορίες, και για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

·         Η ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων βιβλίων και συναλλαγών και η κατάργηση του χάρτινου αρχείου.

·         Η δραστική μείωση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και η διευκόλυνση της υποβολής στοιχείων για διασταύρωση.

·         Η ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων όλων των ελεύθερων επαγγελματιών.

·         Η συμμετοχή σε κοινοπραξία αλλοδαπών εταιριών μόνο με τη λήψη Α.Φ.Μ..

·         Η μη τήρηση βιβλίων πρώτης εγκατάστασης από τα νομικά πρόσωπα για τα έξοδα που πραγματοποιούν μέχρι τη σύστασή τους.

·         Η απαλλαγή πρόσθετων κατηγοριών επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

·         Η απαλλαγή πρόσθετων κατηγοριών επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

·         Η κατάργηση ορισμένων πρόσθετων βιβλίων (π.χ. βιβλίου συνδρομητών).

·         Η αύξηση του ποσοστού των βοηθητικών υλών που δεν παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης από 3% σε 5%.

·         Η κατάργηση της ομάδας 9 στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

·         Ο μη χαρακτηρισμός ως υποκαταστημάτων των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων που λειτουργούν ως 30 μέρες.

·         Η απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.

·         Η εναρμόνιση των κανόνων τιμολόγησης με τις χώρες της Ε.Ε..

·         Η επέκταση της προθεσμίας έκδοσης των χειρόγραφων φορολογικών στοιχείων.

·         Η επέκταση της προθεσμίας δήλωσης απόκτησης ή μεταβολής φορολογικού μηχανισμού.

·         Η αύξηση της αξίας των παρατυπιών που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων.

 

Kατεβάστε το σχέδιο νόμου από εδώ

Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθμίσειςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης