Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση για την Έκθεση Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008

19 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε χθές την Έκθεση Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 ...

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε χθές την Έκθεση Εφαρμογής για το 2006 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις με Υπουργεία, Περιφέρειες και Κοινωνικούς Φορείς.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, δόθηκε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, το οποίο έτυχε θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια ότι τώρα η έμφαση μετατοπίζεται από τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων στην αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος.

Ο κ. Αλογοσκούφης τόνισε ότι: "Μια αποτελεσματική πολιτική μεταρρυθμίσεων πρέπει να εκπληρώνει τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχει σαφή στόχευση για την αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών θεσμών. Δεύτερον, να λαμβάνει υπόψη τους οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς. Τρίτον, τα επί μέρους στοιχεία της πολιτικής αυτής να έχουν αναλυθεί και συζητηθεί ευρέως στο πλαίσιο ενός ευρύτατου κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου. Να έχει προηγηθεί η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών, ο ευρύτερος δυνατός κοινωνικός διάλογος".

Η Έκθεση Εφαρμογής του 2006 παρουσιάζει με λεπτομέρεια την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, το άνοιγμα των αγορών και την αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης,τη μείωση της ανεργίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης