Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικό δίχτυ απλώνει στους φορολογούμενους το νέο σύστημα Taxis

18 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Ηλεκτρονικό δίχτυ μεγάλης εμβέλειας, που θα καλύπτει το σύνολο των φορολογούμενων και θα επιτρέπει την άμεση διασταύρωση όλων των οικονομικών τους στοιχείων απλώνει το υπουργείο Οικονομικών μετά την αναβάθμιση του συστήματος Taxis και ..

Ηλεκτρονικό δίχτυ μεγάλης εμβέλειας, που θα καλύπτει το σύνολο των φορολογούμενων και θα επιτρέπει την άμεση διασταύρωση όλων των οικονομικών τους στοιχείων απλώνει το υπουργείο Οικονομικών μετά την αναβάθμιση του συστήματος Taxis και την ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά από 8 και πλέον χρόνια λειτουργίας του συστήματος Taxis ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η οριστική αλλαγή των κεντρικών συστημάτων του με ένα νέο κεντρικό σύστημα εκατονταπλάσιας ισχύος. Το νέο σύστημα της ΓΓΠΣ υποστηρίζει την παράλληλη διεκπεραίωση εσωτερικών διεργασιών του υπουργείου, (όπως εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών, καταχώρηση δεδομένων κ.ά.) ακόμα και κατά τις ώρες λειτουργίας των εφοριών, χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις και επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Νέου TAXISnet
Οπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΓΓΠΣ, με την αναβάθμιση αντιμετωπίστηκαν χρόνια, σοβαρότατα προβλήματα που προέκυπταν συνεχώς λόγω του παρωχημένου εξοπλισμού, καθ ότι στο παρελθόν δεν υπήρξε καμία μέριμνα. Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά στη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού του TAXIS:
- Λόγω των πολλών προβλημάτων του εξοπλισμού προέκυπταν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διεκπεραίωση εσωτερικών διεργασιών.
- H δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης σημαντικού τμήματος του εξοπλισμού ήταν πλέον ανέφικτη.
- Το κόστος συντήρησης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού για βλάβες κοινού τύπου συχνά ήταν υψηλότερο ακόμα και από το κόστος αγοράς ολόκληρου καινούργιου εξοπλισμού, προκαλώντας σπατάλη του δημοσίου χρήματος.
- Εδώ και χρόνια το Taxis δεν μπορούσε να υποστηρίξει τις νέες τεχνολογικές πλατφόρμες και συνεπώς και την αναβάθμιση των εφαρμογών.
- Πολλά από τα υποσυστήματα του Taxis παρέμειναν ανενεργά.
Με το νέο Taxis η ΓΓΠΣ προχωρά στη ριζική αναβάθμιση όλων των υποσυστημάτων του σε περιβάλλον Internet και σε ενεργοποίηση όλων των ανενεργών υποσυστημάτων. Το νέο σύστημα υλοποιείται με συμμετοχή και του στελεχιακού δυναμικού της ΓΓΠΣ που θα μετάσχει μετέπειτα και στη συντήρησή του.
Οπως τονίζει ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας, η δημιουργία του Νέου Taxis είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Η αλλαγή του κεντρικού συστήματος της ΓΓΠΣ αποτελεί το τελικό στάδιο αναβάθμισης του εξοπλισμού και σε συνδυασμό με τους 8.000 νέους υπολογιστές και τους 1.500 νέους εκτυπωτές λέιζερ, που ήδη εγκαταστάθηκαν στις εφορίες, καθιστούν τις διαδικασίες πιο γρήγορες και ποιοτικά αρτιότερες, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ταυτόχρονα, ήδη είναι υπό εξέλιξη η αναβάθμιση μέσω νέων τεχνολογιών και των λοιπών υπηρεσιών (τελωνεία, κεντρικές δ/νσεις) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις της ΓΓΠΣ, οι φορολογούμενοι εξυπηρετούνται με σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα στις συναλλαγές τους στις εφορίες.

Πηγή Κέρδος


Για το ίδιο θέμα Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ Αναφέρει

Νέες υπηρεσίες από το Taxis για μείωση της γραφειοκρατίας


Nέο ηλεκτρονικό δίκτυο που θα επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο και διασταύρωση όλων των οικονομικών στοιχείων των φορολογουμένων απέκτησαν οι εφορίες μετά την αναβάθμιση του συστήματος Taxis και την ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Eιδικότερα, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μετά από 8 και πλέον χρόνια λειτουργίας του συστήματος Taxis, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η οριστική αλλαγή των κεντρικών συστημάτων του με ένα νέο κεντρικό σύστημα 100πλάσιας ισχύος. Tο νέο σύστημα της ΓΓΠΣ υποστηρίζει την παράλληλη διεκπεραίωση εσωτερικών διεργασιών του υπουργείου, (όπως εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναφορών, καταχώρηση δεδομένων, κ.ά.) ακόμα και κατά τις ώρες λειτουργίας των Eφοριών, χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις και επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του νέου TAXISnet.

Εξυπηρέτηση
Oπως τονίζει ο υφυπουργός Oικονομικών Aντώνης Mπέζας η δημιουργία του νέου TAXIS είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. H αλλαγή του κεντρικού συστήματος της ΓΓΠΣ αποτελεί το τελικό στάδιο αναβάθμισης του εξοπλισμού και σε συνδυασμό με τους 8.000 νέους υπολογιστές και τους 1.500 νέους εκτυπωτές λέιζερ, που ήδη εγκαταστάθηκαν στις Eφορίες, καθιστούν τις διαδικασίες πιο γρήγορες και ποιοτικά αρτιότερες, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, είναι υπό εξέλιξη η αναβάθμιση μέσω νέων τεχνολογιών και των λοιπών υπηρεσιών (Tελωνεία, Kεντρικές Δ/νσεις) του υπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης