Αποτελέσματα live αναζήτησης

Kίτρινη κάρτα από Ε.Ε. για τη φορολόγηση μερισμάτων ξένων εταιρειών

18 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επισήμως από την Ελλάδα να θέσει τέρμα στις διακρίσεις όσον αφορά στη φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμουν εταιρείες άλλων κρατών μελών. ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επισήμως από την Ελλάδα να θέσει τέρμα στις διακρίσεις όσον αφορά στη φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμουν εταιρείες άλλων κρατών μελών.

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, απαλλάσσει από τη φορολογία τα μερίσματα που διανέμονται σε φυσικά πρόσωπα από ελληνικές εταιρείες αλλά φορολογεί τα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση είναι αντίθετη προς τη συνθήκη της ΕΚ. Το σχετικό αίτημα υπεβλήθη υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά στην αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Οι κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς απαγορεύουν τις διακρίσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται από εταιρείες άλλων κρατών μελών», δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνείων Επίτροπος της ΕΕ László Kovács. «Τα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες άλλων κρατών μελών πρέπει να φορολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο με τα μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπές εταιρείες».

Η Ελλάδα απαλλάσσει από τον φόρο εισοδήματος τα μερίσματα που διανέμονται από ελληνικές εταιρείες σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα. Στόχος αυτής της απαλλαγής είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης των κερδών των εταιρειών. Διπλή φορολόγηση έχουμε όταν τα κέρδη φορολογούνται πρώτα στο όνομα της εταιρείας και εν συνεχεία φορολογούνται εκ νέου στο όνομα των μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα, στα οποία διανέμονται υπό τη μορφή μερισμάτων.

Αντίθετα, δεν απαλλάσσονται τα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες άλλων κρατών μελών σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα.

Αυτή η διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 56 της συνθήκης ΕΚ, όπως απεφάνθη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Verkooijen (Υπόθεση C-35/98). Στις περιπτώσεις που κάποιος μέτοχος που είναι φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας η διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 43 της συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή κίνησε την παρούσα διαδικασία ως συνέπεια της ανακοίνωσής της "Φορολογία μερισμάτων φυσικών προσώπων στην Εσωτερική Αγορά" της 19.12.2003 (COM(2003)810). Ένα από τα βασικά συμπεράσματα αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι τα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες άλλων κρατών μελών δεν πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή απ’ό,τι τα μερίσματα τα οποία διανέμονται από εταιρείες του οικείου κράτους μέλους

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης