Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική διασύνδεση Ο.Ε.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ. για έλεγχο λογιστών-φοροτεχνικών

15 Οκτώβριος 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την  έκδοση της ΠΟΛ.1228/4.10.2013 η οποία καταργεί την υποχρέωση  προσκόμισης στις ΔΟΥ  της επαγγελματικής ταυτότητας  Λ/Φ για την  υποβολή  έναρξης /μεταβολής  εργασιών, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ)  και η  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διασυνδέονται ηλεκτρονικά και ελέγχουν  τα φυσικά ή νομικά   πρόσωπα   που έχουν  υποβάλει έναρξη/μεταβολή εργασιών ανά ΔΟΥ σε κωδικούς  δραστηριότητας  λογιστή.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που έχει υποβάλει έναρξη /μεταβολή εργασιών δεν πληροί  τις  προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ΛΦ  όπως προβλέπεται  από  το Π.Δ. 340/1998 τότε αφαιρείται  η πρόσβαση του για την  ηλεκτρονική  υποβολή  των δηλώσεων  στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και  ενημερώνεται το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  διαγραφή  από το μητρώο  των ΔΟΥ.

Για την ενημέρωση των φορολογουμένων λειτουργεί  η  εφαρμογή «Αναζήτηση  στοιχείων  λογιστή»  στις ιστοσελίδες  της ΓΓΠΣ και του ΟΕΕ, όπου οι φορολογούμενοι  μπορούν να διαπιστώσουν με την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ του Λ/Φ  εάν είναι πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet  όπου  τα στοιχεία των Λ/Φ εμφανίζονται  όπως  ακριβώς  παρέχονται από το ΟΕΕ στην ΓΓΠΣ και ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

Επισημαίνεται ότι  για οποιαδήποτε δραστηριότητα  του  Λ/Φ  στις  Υπηρεσίες  του Υπουργείου Οικονομικών η ταυτοποίηση του Λ/Φ  γίνεται μόνο με την επίδειξη της  επαγγελματικής  ταυτότητας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης