Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006

17 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
Eκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006. ...
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 13η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
150.673
29,21
3.749.610.951
366.306.852
124.151
82,40
Πιστωτικές
121.892
23,63
2.164.691.436
-74.923.242
101.717
83,45
Μηδενικές
243.322
47,16
1.559.391.728
0
208.598
85,73
ΣΥΝΟΛΟ
515.887
100,00
7.473.694.115
291.383.610
434.466
84,22

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 515.887 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 434.466 δηλαδή ποσοστό 84,22% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.
 
 Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2006.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως 13η
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ
 
ΠΛΗΘΟΣ
%
   
ΠΛΗΘΟΣ
%
Χρεωστικές
1.515.076
28,73
36.179.288.477
3.005.347.441
1.333.979
88,05
Πιστωτικές

1.345.381

25,51
24.438.078.226
-827.690.262
1.194.560
88,79
Μηδενικές
2.413.757
45,76
16.513.974.258
0
2.177.170
90,20
ΣΥΝΟΛΟ
5.274.214
100,00
77.131.340.961
2.177.657.179
4.705.709
89,22

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 5.274.214 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.705.709 δηλαδή ποσοστό 89,22% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης