Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ικανοποίηση για τον νόμο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

12 Οκτώβριος 2006
  • Με ικανοποίηση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, παρακολουθεί τη λήψη των μέτρων που στηρίζουν και διευκολύνουν τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην τροποποίηση και αναθεώρηση του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31' rel='tag laws'>2190/1920</a>....

Με ικανοποίηση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, παρακολουθεί τη λήψη των μέτρων που στηρίζουν και διευκολύνουν τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην τροποποίηση και αναθεώρηση του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Στη συγκεκριμένη τροποποίηση το πλαίσιο αναθεώρησης (αν και πολλά σοβαρά ζητήματα μετατίθενται χρονικά) έχει συμπεριληφθεί η εταιρική μορφή της Μονοπρόσωπης ΑΕ ως μίας μορφής που εξυπηρετεί τη διαδικασία μεταβίβασης. Στην ίδια θετική κατεύθυνση της πρόβλεψης μέτρων δράσεων προγραμμάτων που στηρίζουν την διατηρησιμότητα των επιχειρήσεων μέσω της μεταβίβασης θεωρεί το ΒΕΑ και το πρόγραμμα της ΕΠΑΝ (Δράση 2.10.2) που αφορά επιδότηση του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ όπου δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι νέες ή οι υφιστάμενες επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές που προέρχονται από μεταβίβαση και έχουν δικαιούχο τον νέο επιχειρηματικό φορέα.

 

Πηγή Κέρδος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης