Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων για τη μερική απασχόληση ανέργων

12 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία αφορούσε τη διεύρυνση των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιχορήγησης για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, έγινε αποδεκτή στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Κοινωνικών Εταίρων). ....

Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία αφορούσε τη διεύρυνση των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιχορήγησης για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, έγινε αποδεκτή στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Κοινωνικών Εταίρων).

Πλέον, κάθε επιχείρηση (μέχρι τρία άτομα προσωπικό) -και όχι μόνο εκείνες που ανήκουν στον κλάδο λιανικού εμπορίου- μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υποβάλλοντας αίτηση για προσλήψη εργαζομένου μερικής απασχόλησης, ο οποίος θα επιδοτείται από τον ΛΑΕΚ. Κάθε επιχείρηση, αυτού του μεγέθους, που διαθέτει παραπάνω από ένα κατάστημα, μπορεί να ζητήσει την κάλυψη θέσης μέχρι και για τρία καταστήματά της.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.520 άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 50 ετών και το 60% των προβλεπόμενων θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες. Η διάρκεια του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΛΑΕΚ, θα είναι διετής και υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου θα είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.

Η γεωγραφική κατανομή των διατιθέμενων θέσεων θα οριστεί με εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία θα εξειδικεύονται όλες οι παράμετροι εφαρμογής του προγράμματος. Από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί η σχετική απόφαση και εγκύκλιος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. όπου ανήκουν.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης