Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναβολή στα αιτήματα των επιχειρήσεων για έκπτωση των royalties

10 Οκτώβριος 2006
  • Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας από το υπουργείο Οικονομικών η υποβολή από τις επιχειρήσεις των σχετικών αιτήσεων, που αφορούν στην έκπτωση των royalties από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Οπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή που ....

Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας από το υπουργείο Οικονομικών η υποβολή από τις επιχειρήσεις των σχετικών αιτήσεων, που αφορούν στην έκπτωση των royalties από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
Οπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο και είναι αρμόδια για την έγκριση ή όχι των αιτημάτων των επιχειρήσεων δεν έχει επιληφθεί μέχρι σήμερα των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από τις επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2005 και 2006 με αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα που έχουν προκύψει, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Προέγκρισης και να αποφευχθεί η επιβάρυνση των υπαγόμενων επιχειρήσεων, το υπουργείο ανακοινώνει ότι η υποβολή από τις υπαγόμενες επιχειρήσεις των πιο πάνω αιτήσεων, που αφορούν δαπάνες της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2007 και μετά, αναβάλλεται και θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή με την οποία θα επιλύεται το θέμα αυτό.
Υπενθυμίζεται ότι για την έγκριση της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποζημιώσεων ή των δικαιωμάτων που καταβάλλουν σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, αναδιοργάνωσης κ.λπ., οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο υπουργείο Οικονομικών, το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες, σχετική αίτηση.

Πηγή Κέρδος

Σχετική εγκύκλιος

ΠΟΛ. 1120/03.10.06 Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων , εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2007.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης