Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνταγματικό το πλαφόν εισοδήματος για το επίδομα τρίτου παιδιού

9 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Α Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή αίτηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχε επιδικάσει σε μητέρα το ποσό των 7.624,78 ευρώ ως αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί ...

Το Α  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή αίτηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχε επιδικάσει σε μητέρα το ποσό των 7.624,78 ευρώ ως αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί στην ζημιά που υπέστη από την μη καταβολή του επιδόματος τρίτου παιδιού για το διάστημα από 1.4.1997 έως 31.12.2001.
Το επίδομα τρίτου παιδιού που προβλέπεται με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, μετά την εφαρμογή του Ν. 2459/1997 (1.1.1997) σταμάτησε να καταβάλλεται στην εν λόγω μητέρα, καθώς τέθηκε ως προϋπόθεση καταβολής του ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά εκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή τα 20.542,92 ευρώ (το όριο στην συνέχεια ανέβηκε στα οκτώ εκατομμύρια δρχ. ή τα 23.477,6 ευρώ).

Όπως υπογραμμίζει το ΣτΕ, σύμφωνα με τους νόμους 1910/1994 και 860/1979, πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς που έχουν τέσσερα παιδιά, κατά συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνει ο νόμος τις μητέρες με τρία παιδιά. Συνεπώς, συνεχίζει το ΣτΕ «ως προς τις οικογένειες με τρία τέκνα, μη εμπίπτουσες στο πεδίο προστασίας του άρθρου 21 του Συντάγματος, ο κοινός νομοθέτης δεν εμποδίζεται να διαφοροποίηση τις προβλεπόμενες παροχές με βάση εισοδηματικά κριτήρια». Κατά συνέπεια, αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ, «οι επίμαχες ρυθμίσεις του άρθρου 39 του Ν. 2459/1997 με τις οποίες άλλωστε πλην της θέσεως του ορίου εισοδήματος, επιχειρήθηκαν και άλλες επί τα βελτίω μεταβολές στην κοινωνική προστασία των οικογενειών με τρία τέκνα (σ.σ.: χορήγηση επί εξαετία αντί τριετίας που προβλεπόταν, αύξηση του επιδόματος από 34.000 δρχ. σε 40.000 δρχ.), δεν αντίκειται στις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις, αλλά ούτε δύναται να θεωρηθούν ότι είναι αντίθετες προς τις αρχές της αναλογικότητας ή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης». Και αυτό, αναφέρει το ΣτΕ, «διότι με την επίμαχη ρύθμιση αφ΄ ενός μεν το τιθέμενο όριο εισοδήματος είναι εύλογο, αφ΄ ετέρου δε εισάγομαι και ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως είναι η αύξηση του ύψους του επιδόματος και η επιμήκυνση του χρόνου χορηγήσεως του». Υπενθυμίζει, ακόμα, το ΣτΕ ότι το έτος 2001 είχε κρίνει ότι οι διατάξεις του Ν. 2459/1997 κατά το σκέλος που εισάγουν περιορισμό ορισμένου εισοδήματος στην χορήγηση των παροχών του άρθρου 36 του Ν. 1892/1990 προς τις πολύτεκνες μητέρες, αντίκειται στο άρθρο 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η αναγνωριζόμενη ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες δεν δύναται να εξαρτηθεί από κριτήρια εισοδήματος. Όμως, όπως διευκρινίζει το δικαστήριο, το 2001 είχε κρίνει τη συνταγματικότητα των διατάξεων που αφορούσαν τους πολύτεκνους γονείς και όχι τους γονείς τριών τέκνων.

Πηγή expressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης