Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λήξη προθεσμίας δηλώσεων Ε9. Και λοιπόν;

24 Σεπτέμβριος 2013
Όλο αυτό το διάστημα η αγωνία και ο εκνευρισμός των συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών σχετικά με την εφαρμογή υποβολής της δήλωσης Ε9 έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Τα προβλήματα στην υποβολή του Ε9 είναι αμέτρητα, οι εργατοώρες που χάθηκαν προκειμένου να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές είναι άπειρες και η υπομονή των συναδέλφων έχει πλέον εξαντληθεί. Ουσιαστικά, η εφαρμογή λειτούργησε ομαλά μόνο για ελάχιστο χρονικό διάστημα που φυσικά δεν επαρκούσε για την υποβολή τόσων δηλώσεων. Να σημειώσουμε ότι στις 19.9.2013, παρουσιάστηκε ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην εφαρμογή (δείτε σχετική ανάρτησή μας με θέμα "Αλαλούμ σήμερα στην εφαρμογή του Ε9"). Την Παρασκευή, 20.9.2013 ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9 μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2013.  

Την ανωτέρω ημερομηνία εκπνέει η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ε9 για όσους είχαν μεταβολές σε στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός & εκτός σχεδίου (πίνακας 1). Αν οι ίδιοι υπόχρεοι έχουν στην κατοχή τους και αγροτεμάχια (πίνακας 2), τότε κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης Ε9 τους ζητείται να συμπληρώσουν κάποια επιπλέον στοιχεία (πρόσθετες πληροφορίες).

Όλη αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα προκάλεσε θυμό και αγανάκτηση στους επαγγελματίες φοροτεχνικούς που βίωναν καθημερινά το μαρτύριο αυτής της ατέρμονης κατάστασης. Σύσσωμος ο κλάδος των λογιστών-φοροτεχνικών στηλίτευε την ανεπάρκεια της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. και απαιτούσε νέες καταληκτικές ημερομηνίες προκειμένου να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο της υποβολής του Ε9.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο δια ταύτα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιοι φορολογούμενοι δεν προλάβουν να στείλουν εγκαίρως τις δηλώσεις Ε9;  

Θα ενεργοποιηθεί η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 που αναφέρει ότι «Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν»; Θα επιβληθούν δηλαδή πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή του Ε9;

Αν δούμε προσεκτικά την απόφαση του Υπ. Οικ. ΠΟΛ. 1225/24.12.2012, έτσι όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΠΟΛ. 1188/30.7.2013, τότε ίσως βρούμε τη λύση του «γόρδιου» δεσμού.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης ΠΟΛ. 1225/24.12.2012 αναφέρονται τα εξής:
«Άρθρο 2 - Διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων
Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεως αυτών, με υποβολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.
Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι  πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.
(Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1188/30.7.2013)

Ο υπόχρεος δύναται, στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2:
α) να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3842/2010,
β) να τροποποιήσει στοιχεία ακινήτου.
Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τροποποίηση της περιουσιακής κατάστασης, απαιτείται η αναγραφή, στο πεδίο σημειώσεων του φορολογουμένου, του λόγου μεταβολής της, τα στοιχεία του αντίστοιχου εγγράφου, εφόσον υπάρχει, καθώς και η προσκόμιση των οικείων παραστατικών.
Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την οποία προστίθεται φορολογητέα ύλη, διενεργείται σε σύντομο χρονικό διάστημα νέα εκκαθάριση του φόρου. Με την υποβολή ανακλητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, για την αποδοχή ή μη αυτής αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Εφόσον η δήλωση γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον η δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον η δήλωση γίνεται εν μέρει αποδεκτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα προηγούμενα. Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την οποία εν μέρει προστίθεται και εν μέρει ανακαλείται φορολογητέα ύλη, εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης δεν γίνεται αποδεκτή, η δήλωση εκκαθαρίζεται ως συμπληρωματική και η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει σχετικά επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η βούληση του Υπ. Οικ. είναι να έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να διορθώνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην περιουσιακή τους κατάσταση και κατ΄επέκταση στα εκκαθαριστικά του Φ.Α.Π. των ετών 2011, 2012 και 2013, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος. Άλλωστε, η δημιουργία ενός σωστού περιουσιολογίου ήταν ανέκαθεν διακαής πόθος των ιθυνόντων στο Υπ. Οικ.

Μην ξεχνάμε επίσης ότι μεγάλος αριθμός λαθών στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων οφείλονται σε υπηρεσιακά λάθη και παραλείψεις που οφείλονται στην εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. Δείτε σχετική ανάρτησή μας με ημερομηνία 23.6.2009 με τίτλο «Εκατοντάδες φορολογούμενοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Το «Σισύφειο έργο» της δήλωσης Ε9».

Πρακτικά λοιπόν, τι θα συμβεί αν ένας φορολογούμενος για παράδειγμα απέκτησε ένα ακίνητο το 2012 και δεν πρόλαβε εγκαίρως να το δηλώσει μέσω της εφαρμογής Ε9; Τι μπορεί να κάνει στην περίπτωση αυτή;  Αρχικά, όταν θα λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα του Φ.Α.Π. 2013 θα μπορεί μέσω της εφαρμογής -που όπως έχει δηλώσει ο κ. Θεοχάρης θα ανοίξει στη Γ.Γ.Π.Σ.- να προσθέσει το ακίνητο αυτό στην περιουσιακή του κατάσταση μέσα σε 4 μήνες από την έκδοσή του και  στη συνέχεια να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π.  και μάλιστα χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προσαυξήσεων.

Να τονίσουμε εδώ ότι η τετράμηνη προθεσμία για το εκκαθαριστικά του Φ.Α.Π. 2011 και 2012 εκπνέει τον μήνα Νοέμβριο  (αφού η έκδοσή τους έγινε τον Ιούλιο 2013), ενώ η προθεσμία για το Φ.Α.Π. 2013 θα ξεκινήσει από την ημέρα που αυτά θα εκδοθούν.

Επιπροσθέτως, να τονίσουμε ότι ακόμη και αν το ακίνητο του ανωτέρω φορολογουμένου πωληθεί μετά την προθεσμία υποβολής του Ε9, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την μεταβίβασή του, μιας και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόμενης σε δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄70), με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Την ίδια ως άνω διαδικασία θα ακολουθούσε κι ένας φορολογούμενος που μέσα στο 2012 μεταβίβασε κάποιο ακίνητό του και δεν πρόλαβε εγκαίρως να υποβάλλει το Ε9. Να αναφέρουμε βέβαια ότι στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος που δεν διέγραψε το ακίνητο αυτό θα επιβαρυνθεί με ένα ποσό φόρου, το οποίο φυσικά θα συμψηφιστεί ή θα επιστραφεί αναλόγως την περίπτωση, μετά την διαδικασία διόρθωσης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι το Υπ. Οικ. σταθμίζοντας τα οφέλη από την ορθή απεικόνιση του περιουσιολογίου δεν θα σταθεί στο θέμα του εκπρόθεσμου Ε9 και δεν θα θέσει θέμα επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις αυτές. Γιατί όπως είναι γνωστό ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Οπότε, κατά την προσωπική μας άποψη αν κάποιοι συνάδελφοι δεν προλάβουν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις Ε9 δεν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, ούτε θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς των προστίμων. Δεν ευθύνονται άλλωστε οι συνάδελφοι λογιστές-φοροτεχνικοί ή όσοι ασχολούνται με στην σύνταξη του Ε9 για τις αβελτηρίες άλλων. 

Πρέπει να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας ότι η σωστή αναγραφή των ακινήτων στην εφαρμογή του Ε9 αποτελεί μια πολύ υπεύθυνη εργασία και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβαίνουμε σε βεβιασμένες ενέργειες υπό την δαμόκλειο σπάθη των καταληκτικών ημερομηνιών. Χρειάζεται μεθοδική εργασία, ενδελεχή μελέτη των τίτλων κτήσεως και κυρίως γνώση του αντικειμένου. 


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης