Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

20 Σεπτέμβριος 2013
Υπενθυμίζουμε στου συναδέλφους ότι σήμερα είναι και η τελευταία ημερομηνία υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών Συναλλαγών.


Σχετικές διατάξεις για την υποχρέωση υποβολής συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών:

-ΠΟΛ.1179/18.7.2013
-Συνοπτικός πίνακας υπόδειγμα
-διάταξη του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
-διάταξη του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται στην ΓΓΠΣ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με την παράγραφο 17 άρθρου 11 του νόμου 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και με τους ν. 4170/2013 ν. 4172/2013 και ν. 4182/2013

Υλικό σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης