Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνάφεια φορολογικών πράξεων

6 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Κατά την απόφαση υπ’ αριθμ. 1211/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ενδεικτική η απαρίθμηση στο νόμο των πράξεων που είναι μεταξύ τους συναφείς, επιπλέον δε δεν είναι πάντως συναφείς οι πράξεις που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους, έστω και αν αφορούν τον ίδιο φόρο. Η ρύθμιση αυτή, που εναρμονίζεται με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων...

Κατά την απόφαση υπ’ αριθμ. 1211/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ενδεικτική η απαρίθμηση στο νόμο των πράξεων που είναι μεταξύ τους συναφείς, επιπλέον δε δεν είναι πάντως συναφείς οι πράξεις που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους, έστω και αν αφορούν τον ίδιο φόρο.

Η ρύθμιση αυτή, που εναρμονίζεται με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, δεν ισχύει μόνον όταν προσβάλλονται πράξεις με τις οποίες βεβαιώνονται φόροι, αλλά και όταν αντικείμενο της δίκης είναι η αίτηση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που ανάγονται σε περισσότερες διαχειριστικές περιόδους, διότι και στην περίπτωση πράγματι αυτή συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι που επιβάλλουν τη συνάφεια ή τον αποκλεισμό της συνάφειας. Είναι δε αδιάφορο ότι η φορολογική αρχή απάντησε με ενιαίο έγγραφο στις σχετικές αιτήσεις του φορολογουμένου ή ακόμη ότι και ο ίδιος ο φορολογούμενος υπέβαλε κοινή αίτηση για περισσότερα έτη. Και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν περισσότερες πράξεις ή απαντήσεις της φορολογικής αρχής, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν συναφείς από μόνο το λόγο ότι έχουν περιληφθεί στο ίδιο έγγραφο ή έχουν εκδοθεί με κοινό αριθμό πρωτοκόλλου.

Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή εξετάζεται μόνον ως προς το προτασσόμενο σ’ αυτήν έτος (διαχειριστική περίοδο) ή αν δεν προτάσσεται κάποιο έτος, στο προηγούμενο αριθμητικά.

Πηγή Επιχείρηση.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης