Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.3385/2005

6 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με το νόμο <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/522' rel='tag laws'>3385/2005</a> επέρχονται δύο σοβαρές μεταβολές στην εργατική νομοθεσία και αφορούν: - Αλλαγές στον τρόπο παροχής και αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης. - Διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Στο άρθρο 1 ορίζονται τα χρονικά όρια εργασίας και τίθενται νέες βάσεις για τον υπολογισμό της υπερεργασίας και των υπερωριών, συγκεκριμένα: ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 6977-242410

Αθήνα, 5/10/2006

ΘΕΜΑ: Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.3385/2005

 Με το νόμο 3385/2005 επέρχονται δύο σοβαρές μεταβολές στην εργατική νομοθεσία και αφορούν:
- Αλλαγές στον τρόπο παροχής και αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης.
- Διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Στο άρθρο 1 ορίζονται τα χρονικά όρια εργασίας και τίθενται νέες βάσεις για τον υπολογισμό της υπερεργασίας και των υπερωριών, συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η απασχόληση μέχρι 5 ώρες  πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως δεν θεωρείται υπερωρία που σημαίνει ότι δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης, οι ώρες αυτές αμείβονται με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαίως η απασχόληση θεωρείται υπερωριακή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες συνέπειες διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης που αναλύονται στις επόμενες παραγράφους 3-5 και είναι:
1. Αναγγελία και έγκριση από την επιθεώρηση εργασίας.
2. Αμοιβή μέχρι 120 ώρες ετησίως προσαύξηση 50% και πέραν των 120 ωρών μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου που αναγγέλλεται κάθε χρόνο από το υπουργείο εργασίας, προσαύξηση 75%. Εάν η υπερωρία είναι κατ’ εξαίρεση  δηλαδή δεν έχει παρθεί άδεια από την επιθεώρηση εργασίας ή έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο τότε ο μισθωτός δικαιούται 100% προσαύξηση.
Με το άρθρο 2 εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.
Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη παράγραφο επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις μήνες κατά ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο ώρες επιπλέον ημερησίως (μέχρι 10 ώρες) υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον αυτές ώρες θα δοθούν στον εργαζόμενο είτε με μείωση των ωρών εργασίας μίας αντίστοιχης περιόδου είτε με την μορφή ανάπαυσης (επί πλέον άδεια) ή ο συνδυασμός και των δύο.
Η παραπάνω συμφωνία γίνεται με πρακτικό (παρ. 6α)  το οποίο γίνεται μεταξύ εργοδότη και της επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων εάν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει τότε η σύμβαση γίνεται με το συμβούλιο των εργαζομένων, αν και αυτό δεν γίνεται τότε το σύνολο των εργαζομένων και ο εργοδότης καταθέτουν αίτημα στην επιτροπή διευθέτησης, η οποία συνίσταται σε κάθε νομό εκτός από την Αττική που συνιστώνται τέσσερις επιτροπές και η οποία επικυρώνει τη συμφωνία  ενός τριών ημερών.
   Στην δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι μέχρι 256 ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλησης κατανέμονται με αυξημένο αριθμό ωρών σε ορισμένες χρονικές περιόδους που δεν μπορούν να υπερβούν τις 32 εβδομάδες και με αντίστοιχο μειωμένο αριθμό ωρών στο λοιπό διάστημα (εδώ προφανώς έχουμε διασπορά του χρόνου που ο εργαζόμενος πραγματοποιεί περισσότερες του συμβατικού ωραρίου ώρες).
Ότι προβλέπεται για την διαδικασία έγκρισης (πρακτικό κλπ) της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και εδώ. Σε όλες τις περιπτώσεις ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί θα πρέπει όμως να έχει σοβαρούς λόγους και καλή πίστη.
Όσον αφορά τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων τόσο κατά το χρόνο της αυξημένης όσο και της μειωμένης καταβάλλεται η κανονική αμοιβή του 40ωρου εβδομαδιαίως.
Ειδικά για την περίοδο της μειωμένης  απασχόλησης εάν υπάρξει υπέρβαση τότε για τις μεν πέντε ώρες εβδομαδιαίως το ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 30%.
Για τις πέρα των πέντε ωρών απασχόλησης εάν η υπερωρία είναι νόμιμη έχουμε προσαύξηση 75% εάν είναι κατ΄ εξαίρεση τότε το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 100%.      
 
Μετά τιμής για το Δ.Σ.

       Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης