Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ισοζύγιο των φόρων

4 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται, αλλά η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται. Η σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των έμμεσων φόρων, αυξάνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μόνον οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού που ....

Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται, αλλά η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται. Η σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των έμμεσων φόρων, αυξάνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μόνον οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού που κατέθεσε προχθές στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης, υπερβαίνουν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων! Το μερίδιο της άμεσης φορολογίας, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ, παραμένει μικρό και αποδίδεται στην περιορισμένη βάση του φόρου εισοδήματος εξαιτίας των πολλών φοροαπαλλαγών, την εκτεταμένη φοροδιαφυγή και τις συνεχείς αυξήσεις των έμμεσων φόρων.


Ρεπορτάζ: Δ. Τσουπαρόπουλος - Γ. Τριανταφύλλου

Παρά τη σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων η οποία αποτυπώνεται και στον νέο προϋπολογισμό, ο ρυθμός αύξησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης επιταχύνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ σε αντίθεση με τον αντίστοιχο ρυθμό των υπολοίπων κρατών της ΕΕ ο οποίος είτε επιβραδύνεται, είτε παρουσιάζει μείωση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διεύρυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας που χωρίζει την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, αλλά και η ενίσχυση των στρεβλώσεων που προέρχονται από τη δυσανάλογη σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του προϋπολογισμού κατά την τελευταία δεκαετία η ελαστικότητα των εσόδων που προέρχονται από το φόρο εισοδήματος, εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τη μονάδα ως προς τη μεταβολή του ΑΕΠ, γεγονός που καταδεικνύει την υπερφορολόγηση που έχουν υποστεί τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και τα φυσικά πρόσωπα όλη αυτή την περίοδο. Ειδικά μάλιστα το 1998 και το 2001 ο δείκτης ελαστικότητας των εσόδων «σκαρφάλωσε» στο 2,5 και 2,6 αντίστοιχα, καταδεικνύοντας έναν πραγματικό φορολογικό υπερκορεσμό.
Ακόμα και αυτή η σημαντική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, το πρώτο μέρος της οποίας έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, δεν κατάφερε να αμβλύνει την αναλογία αυτή δεδομένου ότι αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των εμμέσων φόρων αυξάνοντας τελικά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι μόνον από τις επιπλέον αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και στα τσιγάρα οι επιπλέον φόροι ανήλθαν σε 650 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο οι εισπράξεις από το ΦΠΑ υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων!
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι βεβαίως ο σημαντικός περιορισμός του ελλείμματος αλλά και η επιστροφή της σχέσης εμμέσων αμέσεων φόρων στα προ επταετίας επίπεδα. Πράγματι η αναλογία εμμέσων αμέσων φόρων από 53% - 40% που ήταν το 2005 φθάνει σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, στα επίπεδα του 56% - 38% όσο ακριβώς ήταν και το 1999 Σημειώνεται μάλιστα ότι η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό έμμεσης φορολογίας μεταξύ των κρατών της ΕΕ, με εμφανείς αρνητικές συνέπειες τόσο στη κατανομή των φορολογικών βαρών όσο και στις πληθωριστικές πιέσεις. Το μικρό μερίδιο της άμεσης φορολογίας, από την άλλη πλευρά αποδίδεται στην περιορισμένη βάση του φόρου εισοδήματος εξαιτίας των πολλών φοροαπαλλαγών αλλά και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου.
Ερευνα του καθηγητή και σημερινού συμβούλου του υπουργού Οικονομίας, κ. Ν. Τάτσου δείχνει ότι σε φορολογία υποβάλλεται μόλις το 23% του εισοδήματος της χώρας που καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς έναντι 40% στη Γαλλία, 43% στην Ισπανία, 47% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 63% στην Ολλανδία. Εστω κι αν η αναθεώρηση του ΑΕΠ αυξήσει λίγο το ποσοστό αυτό η Ελλάδα θα εξακολουθήσει για πολλά χρόνια να απέχει σημαντικά από το μέσο κοινοτικό επίπεδο

Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων στην ΕΕ
Η διάρθρωση του φορολογικού βάρους στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, διαφέρει από την αντίστοιχη διάρθρωσή στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην Ευρώπη των δεκαπέντε το μεγαλύτερο μερίδιο το έχει η φορολογία εισοδήματος (15%), ενώ στη χώρα μας το μερίδιο αυτής της φορολογίας (10,5%) ακολουθεί τα μερίδια της έμμεσης φορολογίας και των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση. Κυρίαρχη θέση μεταξύ των φορολογικών εσόδων στη χώρα μας, κατέχει η έμμεση φορολογία με μερίδιο 13,6% έναντι 12,3% του μέσου ευρωπαϊκού. Στην ενδιάμεση θέση βρίσκεται το μερίδιο για εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (11,4%) το οποίο είναι το ίδιο στη χώρα μας και στην Ευρώπη των δεκαπέντε. Τέλος, ασήμαντη είναι η εισφορά των φόρων περιουσίας τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση. Το μικρό μερίδιο της άμεσης φορολογίας στη χώρα μας επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ το υψηλό μερίδιο της έμμεσης φορολογίας και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Φορολογικός ανταγωνισμός
Τα τελευταία χρόνια, αναφέρει το ΟΕΕ, πολλές χώρες, μέσα στα πλαίσια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους, έχουν προβεί σε αναμορφώσεις των φορολογικών τους συστημάτων, ιδιαίτερα της φορολογίας που επιβάλλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί ένας φορoλογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών, ένα θέμα που έχει ήδη απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η τελευταία αντιτίθεται στα σχέδια ορισμένων κρατών - μελών για μείωση της φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι αυτά θα πρέπει να διατηρήσουν υγιή δημοσιονομικά, έτσι ώστε να στηρίξουν τη νομισματική πολιτική που ασκείται και στοχεύει στην ανάπτυξη και να περιορίσουν το δημόσιο χρέος τους. Για το σκοπό αυτό πρότεινε πρόσφατα μια μικρή φορολογική επανάσταση, ειδικά σε ό,τι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων.
Υπάρχουν σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση είκοσι πέντε χώρες η καθεμία με τη δική της φορολογική νομοθεσία. Είναι λογικό αυτές οι διαφορές να καταλήγουν σε είκοσι πέντε διαφορετικά συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τόσο τις εγχώριες όσο και τις διακρατικές οικονομικές δραστηριότητες. Είναι αναμενόμενο κάθε μια χώρα χρησιμοποιώντας τη φορολογική της νομοθεσία να προσπαθήσει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Μεταξύ των δεκαπέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης πάντως, η Αγγλία, Ιρλανδία, Σκοτία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο έχουν τα ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα για τις επιχειρήσεις. Τα ειδικά φορολογικά μέτρα που έλαβαν οι χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα τελευταία χρόνια, συνοπτικά ταξινομούνται ως εξής:
- Μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
- Μείωση των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση.
- Αύξηση του αφορολόγητου ορίου και μείωση του ανώτερου οριακού συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- Κατάργηση ορισμένων έμμεσων φόρων ή φόρων επί των συναλλαγών (π.χ. χαρτόσημο).
Βήματα τα οποία έχει, μέχρι στιγμής, ακολουθήσει με ευλαβικό τρόπο η σημερινή κυβέρνηση, αποδεχόμενη πλήρως τις κοινοτικές νουθεσίες για παροχή κινήτρων οικοδόμισης της εσωτερικής αγοράς χωρίς η φορολογική πίεση, εκ μέρους των κρατών - μελών, να φθάνει σε υπερβολικά επίπεδα.

Ο φορολογικός χάρτης της ΕΕ
Η διαφορά που υπάρχει πάντως σήμερα μεταξύ των δεκαπέντε παλαιών μελών και των δέκα νέων είναι εμφανής. Αναφορικά με τον ανώτατο συντελεστή φορολογίας των φυσικών προσώπων το εύρος ξεκινάει από 19% στη Σλοβακία για να φθάσει στο 56% στη Σουηδία. Ακολουθούν η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Γαλλία με συντελεστές 50% και άνω. Στην άλλη άκρη βρίσκονται η Σλοβακία, η Εσθονία, η Λετονία με συντελεστές κάτω του 30%. Η χώρα μας μαζί με την Πορτογαλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βρετανία έχουν συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 38% και 42%.
Στη φορολογία των επιχειρήσεων στο ένα άκρο, με τον χαμηλότερο συντελεστή (12,5%) βρίσκεται η Ιρλανδία, και στο άλλο άκρο, με τον υψηλότερο (38,5%) βρίσκεται η Γερμανία. Η χώρα μας με συντελεστή 35% βρίσκεται μεταξύ των χωρών με υψηλούς συντελεστές. Αναφορικά με το ΦΠΑ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν το χαμηλότερο συντελεστή (15%), ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται η Φινλανδία και η Ουγγαρία με τον υψηλότερο συντελεστή (2,5%). Θαύμα πάντως έκανε μόνον η Ιρλανδία...


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης