Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για την φορολόγηση μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων

3 Οκτώβριος 2006
  • Ισοκατανεμημένα σε τρεις διαχειριστικές χρήσεις και όχι εφάπαξ θα φορολογηθούν τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετασχηματισμό....

Ισοκατανεμημένα σε τρεις διαχειριστικές χρήσεις και όχι εφάπαξ θα φορολογηθούν τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετασχηματισμό.
Αυτό προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παράλληλα καθορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των ομολόγων εξωτερικού που κατέχουν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί των συμβάσεων δανείου, της εξόφλησής τους και των τόκων που απορρέουν. Ειδικότερα, για τους τόκους ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι καταβάλλονται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006 σε κατοίκους ημεδαπής ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% στο το σύνολό τους, ενώ όταν καταβάλλονται σε κατοίκους αλλοδαπής δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου.

Πηγή Κέρδος

 

Για το ίδιο θέμα η Express

Mείωση φόρου 10% για συγχωνεύσεις

Κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας κερδών των Α.Ε. που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρίες, για τα κέρδη της χρήσης εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός.
Oπως διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Oικονομικών, κατά επιπλέον 5 μονάδες μειώνονται τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσης από τον μετασχηματισμό.

Σχετική Εγκύκλιος.

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5744

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης