Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το 3% του ΦΠΑ από μεταβιβάσεις οικοδομών στο Ταμείο Νομικών

3 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Τροπολογία με την οποία προβλέπεται η απόδοση στο Ταμείο Νομικών, ποσοστού 3% του ΦΠΑ που εισπράττεται κατά τη μεταβίβαση νέων οικοδομών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και φορολογικές ρυθμίσεις». ...

Τροπολογία με την οποία προβλέπεται η απόδοση στο Ταμείο Νομικών, ποσοστού 3% του ΦΠΑ που εισπράττεται κατά τη μεταβίβαση νέων οικοδομών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και φορολογικές ρυθμίσεις».
Παράλληλα, διατηρείται ο πόρος του ανωτέρω Ταμείου που θεσπίστηκε με το ΠΔ 317/1969, όπως ισχύει (10% επί του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων που εισπράττεται για τις μεταβιβάσεις οικοδομών για τις οποίες ο φόρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 1.500.000 ευρώ, περίπου, από την απόδοση κατά τα ανωτέρω στο Ταμείο Νομικών ποσοστού 3% επί του Φ.Π.Α., που επιβάλλεται κατά τις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών. Αντίστοιχα αυξάνονται τα έσοδα του εν λόγω Ταμείου.

Πηγή express

Για το ίδιο θέμα η καθημερινή

 Ενίσχυση του Ταμείου Νομικών με τροπολογία της κυβέρνησης

Στην εξασφάλιση του κοινωνικού πόρου υπέρ του Ταμείου Νομικών προχώρησε η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσαν χθες οι υπουργοί Οικονομίας και Απασχόλησης. Ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών ορίζεται, μέχρι σήμερα, σε 10% επί του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων, κινδύνευε όμως να καταργηθεί στην πράξη, μετά την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ακινήτων και την αντικατάσταση του φόρου μεταβίβασης με το ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ότι το Ταμείο Νομικών θα εισπράττει για μεν τα πριν την 1/1/06 ακίνητα το ποσοστό του 10% επί του Φόρου Μεταβίβασης, για τα δε νέα ακίνητα το Ταμείο θα λαμβάνει ποσοστό 3% επί του ΦΠΑ στην τιμή του ακινήτου. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα ετήσια έσοδα του Ταμείου από το ποσοστό επί του ΦΠΑ θα φθάσουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης