Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2005

2 Οκτώβριος 2006
  • 1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1α' του άρθρου 20 του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/4' rel='tag laws'>Π.Δ. 186/1992</a> (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2005, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ. 1081/28.4.2004, ως ακολούθως: ...

Το πλήρες κείμενο της απόφασης για την παράταση :

Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2005.
                                                        
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:....

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2005, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ. 1081/28.4.2004, ως ακολούθως:

Μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3
Μέχρι την 7η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6
Μέχρι την 14η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9
Μέχρι την 21η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας ή μη εργάσιμης ημέρας για τις Δ.Ο.Υ., οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
2. Οι παραπάνω οριζόμενες προθεσμίες δεν καταλαμβάνουν την υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) καθώς και του ισοζυγίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης