Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2005

2 Οκτώβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • 1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1α' του άρθρου 20 του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/4' rel='tag laws'>Π.Δ. 186/1992</a> (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2005, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ. 1081/28.4.2004, ως ακολούθως: ...

Το πλήρες κείμενο της απόφασης για την παράταση :

Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2005.
                                                        
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:....

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2005, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ. 1081/28.4.2004, ως ακολούθως:

Μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3
Μέχρι την 7η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6
Μέχρι την 14η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9
Μέχρι την 21η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας ή μη εργάσιμης ημέρας για τις Δ.Ο.Υ., οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
2. Οι παραπάνω οριζόμενες προθεσμίες δεν καταλαμβάνουν την υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) καθώς και του ισοζυγίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης