Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος του Taxis

29 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στην αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος του TAXIS προχωρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αξιοποιώντας τον υπολογιστικό εξοπλισμό των Ολυμπιακών Αγώνων...

Στην αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος του TAXIS προχωρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αξιοποιώντας τον υπολογιστικό εξοπλισμό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το νέο κεντρικό σύστημα («καρδιά») του TAXIS είναι πολλαπλάσιας ισχύος και συμπληρώνεται με την αντικατάσταση 8.000 ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εφορίες, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα στις συναλλαγές με το κοινό. Η αντικατάσταση (μετάπτωση) του κεντρικού συστήματος του TAXIS είναι μια σύνθετη διαδικασία με πολλαπλά στάδια και η επιτυχία της, όπως αναφέρει η ΓΓΠΣ, χρειάζεται τη συνεργασία των πολιτών.

Με το νέο σύστημα θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με τις εφορίες, καθώς και προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του TAXISNET (www.taxisnet.gr).

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η οριστική μετάπτωση στο νέο σύστημα και θα τεθεί σε λειτουργία από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Τις πρώτες μέρες χρήστες και συστήματα θα εναρμονίζονται με στόχο να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος από τη λειτουργία τους, για το λόγο αυτό ζητείται η κατανόηση των πολιτών. Αναλυτικότερα:

• Η έναρξη των συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ. τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου θα γίνει μετά την 11:00 π.μ.

• Την περίοδο από 30 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής στοιχείων αυτοκινήτων.

• Για την έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας έως και τις 11 Οκτωβρίου είναι σκόπιμο οι πολίτες να προσκομίζουν τα σχετικά Διπλότυπα Είσπραξης για χρέη που θα εξοφληθούν από 4 έως 9 Οκτωβρίου.

• Την περίοδο από 4 έως 10 Οκτωβρίου οι μεταβολές μητρώου για «έναρξη ενδοκοινοτικών συναλλαγών» θα παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. κανονικά, όμως δεν θα ενημερώνουν άμεσα το Διεθνές Σύστημα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES) και κατά συνέπεια τις αντίστοιχες φορολογικές Αρχές των κρατών Μελών.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης