Αποτελέσματα live αναζήτησης

OΑΕΔ: Από 2/10 - 20/12 η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος

28 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Αρχίζει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου 2006 η διαδικασία καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις κατηγορίες των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του νόμου 1836/89 (βλ. στο τέλος του άρθρου). ....

Αρχίζει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου 2006 η διαδικασία καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις κατηγορίες των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του νόμου 1836/89 (βλ. στο τέλος του άρθρου).

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι όσοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα τα οποία αναφέρονται στο νόμο 1836/89, καθώς επίσης, συνταξιούχοι οι οποίοι κατά το έτος 2005 άσκησαν ένα από τα επαγγέλματα του άρθρου 22 του νόμου 1836/89 και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2006, εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν, είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ.

Προϋποθέσεις χορήγησης

- Οικοδόμοι

Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε.) στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποίησε από 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

- Λοιπές κατηγορίες

Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

Για τους δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 - 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια στον κλάδο τους και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.

Σημειώνεται επίσης ότι τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής δεν πρέπει να είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

Διαδικασία καταβολής

Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση την οποία καταθέτουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους στην Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους. Εφόσον όμως έχουν λάβει το βοήθημα έτους 2005 θα πρέπει να αναζητήσουν την προσυμπληρωμένη αίτηση από την υπηρεσία.

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει και δια αντιπροσώπου ή δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους γίνεται με πίστωση λογαριασμού τραπέζης και στην προκειμένη περίπτωση της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται ο ΟΑΕΔ δηλαδή την Εθνική Τράπεζα [NBGr.AT]  της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.).

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην ΕΤΕ, θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού όψεως. Το άνοιγμα του λογαριασμού όψεως γίνεται χωρίς προμήθεια από την τράπεζα.

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι θα προσέρχονται και αυτοί ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, σύμφωνα με το ελληνικό αλφάβητο.

Από τις 23 Νοεμβρίου 2006 και μέχρι τη λήξη της περιόδου καταβολής του επιδόματος θα εξυπηρετούνται όσοι δεν προσήλθαν στη σειρά τους, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους. Για δικαιούχους αλλοδαπούς θα ζητείται επιπλέον να προσκομίσουν την άδεια διαμονής που ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή τη βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω των Τοπικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr ή τα Κ.Ε.Π..

 

Κατηγορίες εργαζομένων που δικαιούνται το βοήθημα:

Α.

1. Δασεργάτες-ρητινισυλλέκτες, 50-240 ημερομίσθια - 665,91 ευρώ

2. Καπνεργάτες 50-210 ημερομίσθια 665,91 ευρώ

3. Αγγειοπλ.-κεραμομ.-πλινθοπ., 50-210 ημερομίσθια - 665,91 ευρώ

4. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, 50-210 ημερομίσθια - 665,91 ευρώ

Β.

1. Μουσικοί-τραγουδιστές, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

2. Ηθοποιοί, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

3. Υποδηματεργάτες, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

4. Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

5. Ελεγκτές κινηματογράφου - θεάτρου, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

6. Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

7. Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

8. Ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου (άρθ. 22 Ν 2556/97) 50-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

9. Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, 70-210 ημερομίσθια - 475,65 ευρώ

10. Μισθωτοί τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, 75 ημερομίσθια και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12 - 475,65 ευρώ

Γ.

1. Σμυριδορύκτες Νάξου, 50-240 ημερομίσθια - 951,30 ευρώ

Δ.

1 Οικοδόμοι, 95-210 ημερομίσθια - 724,16 ευρώ.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης