Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καμιά αλλαγή για το καθεστώς συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

28 Σεπτέμβριος 2006
  • Η κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις της για διατήρηση του υφισταμένου καθεστώτος συνταξιοδότησης των γυναικών, όπως προκύπτει από απάντηση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Π. Δούκα, σε αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε...

O υφυπουργός Οικονομίας, Π. Δούκας, επισείει κινδύνους για τη δημογραφική πολιτική της χώρας.
Η κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις της για διατήρηση του υφισταμένου καθεστώτος συνταξιοδότησης των γυναικών, όπως προκύπτει από απάντηση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Π. Δούκα, σε αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι η υιοθέτηση των προτάσεων της Ε.Ε. θα οδηγούσε σε αμφισβήτηση έννομων σχέσεων, βίαιη ανατροπή της αρχής ασφαλείας του δικαίου, έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, ανατροπή κάθε οικογενειακού προγραμματισμού.

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης