Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τον Οκτώβριο ο νέος επενδυτικός νόμος

27 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Αυγούστου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, που είχε υποβάλει πριν από δυο μήνες το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά το πλαίσιο ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013. ...

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Αυγούστου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, που είχε υποβάλει πριν από δυο μήνες το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά το πλαίσιο ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Tα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων διαμορφώνονται σε ύψος έως 60%. Ειδικότερα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως 40%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και φθάνει -ανάλογα με την περιφέρεια- έως το 60% και για τις μεσαίες επιχειρήσεις προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και φθάνει έως το 50%.

Για τις νέες μικρές επιχειρήσεις, ο νέος Χάρτης προσφέρει πρόσθετες χρηματοδοτικές δυνατότητες, καθώς επιτρέπει -πέραν της επιχορήγησης της επένδυσης- την ενίσχυση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών για πέντε χρόνια από την ίδρυσή τους με ποσό έως 1 ή 2 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης του κόστους λειτουργίας για τις νέες μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 25% έως 40% και προσαυξάνεται κατά 5% για τα μικρά νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

Ενίσχυση έως 60% προβλέπεται για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας που έχουν το σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κάτω από 60% της Ε.Ε. των «25»). Ποσοστό ενίσχυσης έως 60% προβλέπεται και για τις περιφέρειες της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2007-2010, το οποίο στην τριετία 2011-2013 μειώνεται σε 50%.

Για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους κυμαίνεται από 62,9% έως 72,2%, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για όλη τη περίοδο 2007-2013.

Για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων έχει υπερβεί το 75% της Ε.Ε. των «25» αλλά είναι μικρότερο από το 75% της Ε.Ε. των «15», το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης φθάνει το 50% για την περίοδο 2007-2010 και θα μειωθεί στο 40% τη τριετία 2011-2013, εκτός αν διαπιστωθεί το 2010 ότι το ΑΕΠ τους έχει μειωθεί κάτω από το 75% της Ε.Ε. των «25».

Τέλος, για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και του Νότιου Αιγαίου, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπερβαίνει το 75% της Ε.Ε. των «15», το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% έως το 2010 και 35% από το 2011 έως το 2013, εκτός από τους νομούς Φωκίδας και Ευρυτανίας που για τη δεύτερη περίοδο διαμορφώνεται στο 40%, λόγω της γειτνίασης των νομών αυτών με περιφέρεια που έχει υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης.

Με βάση τις προβλέψεις του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα ανακοινωθεί εντός του Οκτωβρίου ο νέος επενδυτικός νόμος που θα ισχύσει από το 2007.

Στους 19 μήνες της εφαρμογής του ισχύοντος νόμου μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, έχουν εγκριθεί 1.590 επενδυτικά σχέδια ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν 8.084 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και πολλές περισσότερες έμμεσες, τόνισε ο κ. Αλογοσκούφης.

Ψηφιακή στρατηγική

O κ. Αλογοσκούφης ενημέρωσε την Κυβερνητική και για τη νέα ψηφιακή στρατηγική, που εφαρμόζεται ήδη από φέτος, με στόχο -όπως σημείωσε- να ενισχυθεί όχι μόνο η προσφορά του γρήγορου Internet, αλλά και η ζήτηση ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Στόχος -τόνισε ο υπουργός Οικονομίας- είναι η διείσδυση του γρήγορου Internet, ώστε από 0,1% του πληθυσμού που ήταν το 2004, να φτάσει στο 7% το 2008 και η δυνατότητα παροχής γρήγορου Internet να αυξηθεί από το 30% της έκτασης της χώρας στο 90% μέχρι το 2008.

Ο κ. Αλογοσκούφης ανέφερε ότι η κυβέρνηση ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. μιας παρέμβασης, που αφορά στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο του έργου, η χώρα - πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης -χωρίζεται σε 7 ισοδύναμες περιοχές, κάθε μια εκ των οποίων θα αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις επενδύσεις ιδιωτών σε αυτές τις περιοχές κατά 50%, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υποδομών για το γρήγορο Internet.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, έχουν κληθεί να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις έως τις 29 Σεπτεμβρίου.
Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης