Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου απολογιστικού κόστους

26 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής, που υποβάλλεται από τον υποκείμενο στο φόρο (κατασκευαστές ακινήτων), υποχρεωτικά μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής, με βάση τα στοιχεία ....

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής, που υποβάλλεται από τον υποκείμενο στο φόρο (κατασκευαστές ακινήτων), υποχρεωτικά μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής, με βάση τα στοιχεία του ΚΒΣ στο βιβλίο «κοστολογίου οικοδομής» και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, στο ειδικό έντυπο θα αναγράφονται το κόστος κτήσης του οικοπέδου, ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στην απόκτηση του οικοπέδου, οι αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, και μηχανικών, τα ποσά που καταβλήθηκαν στο υποθηκοφυλακείο και τις τράπεζες, τα μεσιτικά έξοδα για την αγορά του οικοπέδου, τα ποσά των αποσβέσεων των μηχανημάτων αυτοκινήτων και άλλων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή, το σύνολο των αγορών για υλικά και άλλες πρώτες ύλες (αγορές πλακιδίων και ειδών υγιεινής), καθώς και το σύνολο της αξίας που αφορά υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της οικοδομής (πχ. τιμολόγια υπεργολάβων κα).

Η κατανομή του απολογιστικού κόστους της οικοδομής, στις επιμέρους ιδιοκτησίες, γίνεται σύμφωνα με την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου.

Υπενθυμίζεται πως το ειδικό έντυπο θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και η υποχρέωση υποβολής του κρίθηκε αναγκαία από το υπουργείο λόγω:

- της ανάγκης ορθολογικού προσδιορισμού του κόστους των νεόδμητων οικοδομών μετά την εισαγωγή του ΦΠΑ και

- των ιδιαιτεροτήτων για τη διαμόρφωση του κόστους, που παρουσιάζει η κάθε οικοδομή σε ό,τι αφορά τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή και την περιοχή ανέγερσής της.

Πηγή Ναυτεμπορική

Σχετική Εγκύκλιος

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5733Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης