Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βόμβα» για 200 εταιρείες τα αφορολόγητα αποθεματικά

25 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 8 λεπτά
  • Το υπουργειο Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι θα ζητήσει πίσω τα ποσά που επωφελήθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004 ...

 Το υπουργειο Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι θα ζητήσει πίσω τα ποσά που επωφελήθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004

Σε αδιέξοδο βρίσκονται 200 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιούργησαν αφορολόγητα αποθεματικά για τις χρήσεις 2003 και 2004. Ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση (θεωρήθηκε κρατική ενίσχυση) και από ό,τι φαίνεται θα κληθούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις να επιστρέψουν τα ποσά που επωφελήθηκαν.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Οικονομικών στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων καθώς και το προεδρείο του ΣΕΒ έγινε σαφές από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών ότι θα ανακληθούν τα ποσά ή μέρος αυτών που επωφελήθηκαν, δημιουργώντας αφορολόγητα αποθεματικά. Οι εταιρείες ζήτησαν από τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών να υπάρξει διάταξη προκειμένου να φορολογηθούν με χαμηλότερους συντελεστές κάτι το οποίο θα εξεταστεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάτι τέτοιο είναι σύννομο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεδομένου ότι δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλα συμβατά με το κοινοτικό πλαίσιο προγράμματα όπως περιφερειακής ενίσχυσης ή ανάπτυξης τεχνολογίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις της πρωτεύουσας και της Θεσ/νικης θα αποδώσουν το συνολικό ποσό που επωφελήθηκαν ενώ θα φορολογηθούν για τις χρήσεις από 2003 μέχρι και την τρέχουσα. Σημαντικά προβλήματα θα προκύψουν για τις εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να τροποποιήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις που έχουν δημοσιεύσει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που υπολογίζεται να επιστρέψει η εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ διόλου ευκαταφρόνητο είναι το ποσό που θα επιστραφεί από τα ΕΛΠΕ. Η εταιρεία Μότορ όϊλ δημιούργησε αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 15,6 εκατ. ευρώ και θα φορολογηθεί εκ νέου για αυτά ενώ η ΕΛΒΟ δημιούργησε αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι εταιρείες που θα κληθούν να καταβάλλουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο για τις χρήσεις του 2003 και 2004 έχουν προσλάβει δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες προκειμένου να τους εκπροσωπήσει μετά την έκδοση της τελικής απόφασης από την Ε.Ε.

Συνολικά περί τις 4.000 επιχειρήσεις έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων Χριστοδουλάκη που κρίθηκαν ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις δημιουργώντας αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 560 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το πρόβλημα έχει επιλυθεί για τις 3.800 μικρομεσαίες που εντάχθηκαν σε διάφορα περιφερειακά προγράμματα.

Οι ενστάσεις της Ε.Ε.

Στο σκεπτικό της E.E. με το οποίο κρίνονται παράνομες οι ενισχύσεις αναφέρεται:

α) Η επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο παρέχει πλεονεκτήματα στους δικαιούχους δεδομένου ότι τους επιτρέπει να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό έως 35%.

β) Το μέτρο αφορά κρατικούς πόρους, δεδομένου ότι διαφεύγουν από το ελληνικό κράτος φορολογικά έσοδα που του ανήκουν.

γ) Το μέτρο είναι επιλεκτικό, επειδή ευνοεί μόνο τις επιχειρήσεις που ασκούν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

δ) Το μέτρο έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών - μελών.

Η Ε.Ε. έχει ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Οικονομικών, όπως το νόμο που προβλέπει την κατάργηση των αφορολόγητων αποθεματικών, το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την απεμπλοκή των μικρών επιχειρήσεων και την ένταξή τους σε προγράμματα συμβατά με το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και στοιχεία 50 επιχειρήσεων που δεν είχαν αποσταλλεί.

Με το σχέδιο που έχει καταρτισθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας επιλύεται το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ωστόσο, οι μεγάλες Aνώνυμες Eταιρείες δεν μπορούν να ενταχθούν σε κανένα συμβατό με την E.E. πλαίσιο ή μπορούν για ένα μέρος των επενδύσεων που πραγματοποίησαν.

Το σχέδιο της Ελλάδας που απεστάλη στην Ε.Ε.

α) Εφόσον το συνολικό ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ, η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας (de minimis) και χορηγείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 69/2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και υπό τον όρο τήρησης όλων των προβλεπόμενων προϋπόθεσεων.

β) Εφόσον το συνολικό ύψος της ενίσχυσης υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών, η ενίσχυση για το μεν μέχρι τις 100.000 ευρώ ποσό χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό 69/2001 και υπό τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει, ενώ για το υπερβάλλον ποσό χορηγείται, κατ’ επιλογήν ή σωρευτικά:

– είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος ίσχυε κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και εφόσον πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις,

– είτε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ή το πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια όπως ισχύουν, και υπό τον όρο τήρησης όλων των εκεί προβλεπόμενων προϋποθέσεων,

– είτε σύμφωνα με τον Κανονισμό 70/2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενσχύσεις προς μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για ενίσχυση σε μικρή ή μεσαία επιχείρηση, και υπό την τήρηση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων,

– είτε σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως ισχύει, εφόσον από το αφορολόγητο αποθεματικό πραγματοποιείται επένδυση για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, και υπό τον όρο τήρησης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων,

– είτε σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος εφόσον από το αφορολόγητο αποθεματικό πραγματοποιείται επένδυση που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και υπό τον όρο τήρηση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν χρήση της ρύθμισης των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004 χωρίς να υπάγονται για το σύνολο των δαπανών τους σε κάποια από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 κατηγορίες υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το υπολειπόμενο ποσό του σχηματισθέντος αποθεματικού, το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές φορολογικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί και σχέδιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου μέρος των αποθεματικών που δημιουργήθηκαν να ενταχθεί σε κάποιο συμβατό κοινοτικό πρόγραμμα.

Μεγάλες εταιρείες στο επίκεντρο

Μερικές από τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν αφορολόγητα αποθεματικά στις χρήσεις 2003-2004 τα οποία θα φορολογηθούν (για το σύνολο ή μέρος του ποσού) μετά την απόρριψη της νομοθεσίας από την Ε.Ε.:

ΑΒΑΞ,ΕΛΒΟ,ΚΑΡΕΛΙΑΣ,SHELL,MOTOR OIL,ΚΡΙ-ΚΡΙ,ΙΝΤΡΑCOM,ΣΙΔΕΝΟΡ,ΜΑΚΡΟ,3Ε,ΕΛΠΕ,ΤΙΤΑΝ,ΜΠΗΤΡΟΣ,,ΣΑΡΑΝΤΗΣ,ROLCO,

DIANIA,AΘΗΝΑΪΚΗ,ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ,ΕΛΓΕΚΑ,ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,,RIDENCO,

Πηγή Καθημερινή

Από το Κέρδος για το ίδιο θέμα

Σφίγγει ολοένα και περισσότερο ο κλοιός που έχει δημιουργήσει η ΕΕ σε περισσότερες από 300 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με τη δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών την περίοδο 2003 και 2004, η οποία κρίνεται πλέον παράνομη με βάση την Κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή δεν πρόκειται να επιτρέψει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση διευθέτησης του θέματος και το μόνο που μπορεί να δεχθεί για την άρση του παραπτώματος είναι η επιστροφή του μπόνους από τις επιχειρήσεις στο Δημόσιο.
Οσο βεβαίως κακό είναι το μαντάτο αυτό για τις επιχειρήσεις, άλλο τόσο καλό είναι για έσοδα του προϋπολογισμού, τα οποία στην περίπτωση που φορολογηθούν τα αποθεματικά της διετίας αυτής, θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση κατέβαλε μέχρι σήμερα μεγάλες προσπάθειες για μια συμβιβαστική λύση του προβλήματος για το σύνολο των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση του μέτρου. Κατάφερε μάλιστα με μια ειδική τροπολογία που έγινε αποδεκτή από την ΕΕ, να απαλλάξει από οποιαδήποτε υποχρέωση περίπου 4.000 μικρές επιχειρήσεις που δημιούργησαν αποθεματικά έως 100.000 ευρώ. Στάθηκε όμως αδύνατον να πείσει την Κοινότητα να δώσει άδεια ένταξης στη ρύθμιση και των υπόλοιπων 320 περίπου επιχειρήσεων που δημιούργησαν αποθεματικά υψηλότερου ύψους με τρόπο συστηματικό και σύμφωνο με την τότε ελληνική νομοθεσία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εταιρείες 3Ε, Σαράντης, Μπήτρος, ΕΛΠΕ και Τιτάνας και πολλές άλλες οι οποίες θα κληθούν να καταβάλλουν στο Δημόσιο επιπλέον φόρους πολλών εκατ. ευρώ, με κίνδυνο να ανατραπεί τελείως ο οικονομικός τους προγραμματισμός.

Προβληματισμός στον ΣΕΒ
Το θέμα έχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απασχολήσει τις τελευταίες επαφές του ΣΕΒ τόσο με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή όσο και με τον υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη. Παρά το εισπρακτικό ενδιαφέρον του Δημοσίου, θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο ενδιαφέρεται περισσότερο για την απαλλαγή των επιχειρήσεων αυτών από το φορολογικό βάρος, δεδομένου ότι η αρχική ρύθμιση είχε ως στόχο την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος. Πράγματι τα αφορολόγητα αποθεματικά είχαν θεσπισθεί μόνον για τις επιχειρήσεις εκείνες που θα προέβαιναν σε επενδύσεις. Λίγο αφότου μάλιστα η κυβέρνηση είχε καταρτίσει την προσαρμοστική τροπολογία για τις μικρές επιχειρήσεις, ο κ. Αλογοσκούφης είχε δηλώσει ότι θα ήταν άδικο να μην επιτραπεί και στις μεγάλες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε αυτήν. Ετσι το θέμα ρυθμίστηκε μόνον για τις μικρές επιχειρήσεις, τα αφορολόγητα αποθεματικά των οποίων μπορούν να ενταχθούν στο Κοινοτικό πλαίσιο των γενικότερων κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την ανάπτυξη, το περιβάλλον ή οποιασδήποτε άλλης ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα.

Στερνή μου γνώση...
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ρύθμιση είχε θεσμοθετηθεί επί υπουργίας κ. Ν. Χριστοδουλάκη και αφορούσε τη δυνατότητα των εταιρειών να κρατούν ποσοστό έως και 35% από τα κέρδη τους ως αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις. Το μέτρο εφαρμόστηκε κανονικά τα έτη 2003 και 2004 για να καταργηθεί με την αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόμου από τη χρήση του 2005 και μετά. Η ΕΕ, όμως, εξακολούθησε όλο αυτό το διάστημα να ασκεί ισχυρότατες πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς λειτουργεί ως παράνομη κρατική επιχορήγηση. Στις 20 Οκτωβρίου 2005, μάλιστα, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας κατά των αφορολόγητων αποθεματικών ζητώντας επιπλέον πληροφορίες ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει τη συμβατότητα του μέτρου ενίσχυσης με την κοινή αγορά. Απαίτησε, παράλληλα, όπως ήταν φυσικό, την αναστολή του μέτρου, μέχρι την οριστική απόφασή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Κομισιόν ζήτησε από κράτος - μέλος να αναστείλει άμεσα την κρατική βοήθεια πριν καταλήξει σε τελική απόφαση. Μία τέτοια αναστολή είναι δικαιολογημένη, κατά την Κομισιόν, δεδομένης της συνεχούς χρήσης του μέτρου αυτού από την Ελλάδα, της αυξανόμενης διαστρέβλωσης του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και του γεγονότος ότι ουδέποτε η χώρα μας κοινοποίησε τη διάταξη στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή λυπάται...
Παρ' ότι ωστόσο η απόφαση της Ελλάδας να καταργήσει το νόμο για το αφορολόγητο αποθεματικό προκάλεσε την ικανοποίηση των Βρυξελλών, στην αμέσως επόμενη ανακοίνωσή της η Επιτροπή εξέφραζε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές εφάρμοσαν το μέτρο ενίσχυσης το οποίο ίσχυε από τις 28 Ιανουαρίου 2004 χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, παραβαίνοντας έτσι την υποχρέωσή τους να κοινοποιήσουν το εν λόγω μέτρο δυνάμει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ. Επομένως, αποφαινόταν τότε, το μέτρο αυτό αποτελεί μη νόμιμη ενίσχυση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μοναδική περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή θα μπορούσε να κάνει δεκτό ένα παρόμοιο μέτρο θα ήταν μόνον εάν συνδεόταν άμεσα με την ενίσχυση της απασχόλησης και είχε καθολική εφαρμογή για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Αλλά και πάλι, όπως υποστηρίζει η ΕΕ, κάθε μεμονωμένο μέτρο απαιτεί ειδική εξέταση και δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε υποθετική βάση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης