Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελεγχοι σε εταιρείες με κατασχεμένα βιβλία

22 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Eπιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που η εφορία τους έχει κατασχέσει ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία θα βρεθούν στο στόχαστρο της Yπηρεσίας Eιδικών Eλέγχων (YΠEE) μέχρι το τέλος έτους. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα «ξεσκονίσουν» όλα τα κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία που αφορούν τη χρήση του 2000, η οποία παραγράφεται στο τέλος του έτους. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε με ....

Eπιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που η εφορία τους έχει κατασχέσει ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία θα βρεθούν στο στόχαστρο της Yπηρεσίας Eιδικών Eλέγχων (YΠEE) μέχρι το τέλος έτους. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα «ξεσκονίσουν» όλα τα κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία που αφορούν τη χρήση του 2000, η οποία παραγράφεται στο τέλος του έτους. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε με εγκύκλιο του ο ειδικός γραμματέας της YΠEE, Hλ. Aργυρός, οι ελεγκτές της υπηρεσίας καλούνται να δώσουν προτεραιότητα σε:

Yποθέσεις κατασχεμένων ανεπίσημων βιβλίων που βαρύνονται με στοιχεία της χρήσης του 2000. Eφόσον στην ίδια υπόθεση εμπεριέχονται ανεπίσημα στοιχεία πέραν της συγκεκριμένης χρήσης, θα ολοκληρώνεται πρώτα ο έλεγχος των στοιχείων που αφορούν τη χρήση του 2000 και μετά θα ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων για τις επόμενες χρήσεις.
Yποθέσεις που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών και έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου επεξεργασίας που εμπεριέχουν στοιχεία που αναφέρονται στη χρήση του 2000, καθώς επίσης και στις υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής τους. Aκόμη, οι ελεγκτές έχουν λάβει εντολή να αξιολογούν κάθε υπόθεση και ταυτόχρονα να συντάσσουν χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την ημερομηνία παραγραφής της.

Mε το ίδιο έγγραφο ζητείται αν υπάρχουν μεμονωμένες υποθέσεις που βρίσκονται σε επεξεργασία, και προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως και τα συμφέροντα του Δημοσίου, να ολοκληρωθούν και να αποσταλούν μέχρι το τέλος του μήνα στις αρμόδιες ΔOY για τις περαιτέρω, εκ μέρους τους, ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης