Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφαρμογή εξαγωγής αρχείου xml πίνακα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Το Τaxheaven έχοντας πάντα ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και στην προσπάθειά του να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ., δημιούργησε και προσφέρει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή δημιουργίας αρχείου xml του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.

Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε Πατώντας εδώ.

Σχόλια, καθώς και προτάσεις για βελτιώσεις μπορείτε να κάνετε εδώ (κοινότητα λογιστών - υποενότητα --> Ενδοομιλικές συναλλαγές)

Στην εφαρμογή περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης καθώς και video.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με την τελευταία έκδοση προδιαγραφών της Γ.Γ.Π.Σ. (26.7.2013).

Η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται αυτόματα μέσω διαδικτύου εάν προκύψουν βελτιώσεις ή αλλαγές στις προδιαγραφές του xml αρχείου από την Γ.Γ.Π.Σ.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που θα κατεβάσουν την εφαρμογή, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στην ειδική ενότητα της κοινότητας λογιστών όπως περιγράφουμε ανωτέρω.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ότι σε κάθε περίπτωση το αρχείο xml που δημιουργεί αυτόματα η εφαρμογή θα πρέπει να ελέγχεται ΠΡΙΝ την υποβολή του, από την εξειδικευμένη εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Σχετικές διατάξεις για την υποχρέωση υποβολής συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών:

-ΠΟΛ.1179/18.7.2013
-Συνοπτικός πίνακας υπόδειγμα
-διάταξη του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
-διάταξη του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι τις 16 Αυγούστου 2013, σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 11 του νόμου 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και με τους ν. 4170/2013 και ν. 4172/2013.

Υλικό σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (διατάξεις, ειδήσεις, αρθρογραφία).


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeavenWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης