Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Δόθηκε παράταση στην υποβολή από τους ελεγκτές του νόμου 3693/2008 (Ορκωτούς ελεγκτές), της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των φορολογικών πιστοποιητικών της χρήσης 2012, στην βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση έχει υπογραφεί από τον Υπ.Οικονομικών και μπορείτε να την δείτε από τον κόμβο μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης