Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εισαγγελέας στα λογιστήρια

21 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Με την (εκ νέου) εξαγγελία για κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει ρύθμιση με την οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως η δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα, ποινικοποιούνται τα λογιστικά «λάθη» και θεσπίζεται η ποινική ευθύνη και των Νομικών Προσώπων, επιχείρησε χθες η κυβέρνηση να ενισχύσει τη θέση της περί «μηδενικής ανοχής στη διαφθορά». ...

Με την (εκ νέου) εξαγγελία για κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει ρύθμιση με την οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως η δωροδοκία και στον ιδιωτικό τομέα, ποινικοποιούνται τα λογιστικά «λάθη» και θεσπίζεται η ποινική ευθύνη και των Νομικών Προσώπων, επιχείρησε χθες η κυβέρνηση να ενισχύσει τη θέση της περί «μηδενικής ανοχής στη διαφθορά». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Κέρδους», οι γαλακτοβιομηχανίες εκτός από τη Μεβγάλ αναμένεται να περάσουν στην αντεπίθεση επικαλούμενες στοιχεία που αποδεικνύουν τον αδυσώπητο ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά. Πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει αποτελεί η χθεσινή επίσημη ανακοίνωση της Δέλτα, σύμφωνα με την οποία «καρτέλ στο γάλα δεν υπάρχει».

«Τέλος» στις «μίζες» και στα «φακελάκια» και στον ιδιωτικό τομέα επιχειρεί η κυβέρνηση, με σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που προωθείται στη Βουλή. Με τις νέες ρυθμίσεις, η δωροδοκία (παθητική και ενεργητική) στις ιδιωτικές συναλλαγές κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα τιμωρείται εξίσου αυστηρά όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ πρώτη φορά θεσπίζεται ως ποινικό αδίκημα η «προσφορά για άσκηση επιρροής», παράβαση που προσομοιάζει εν μέρει, αλλά είναι αυστηρότερη με τον νόμο «περί μεσαζόντων».Δηλαδή, θα τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 5 χρόνια ο μεσολαβών ή παρεμβαίνων.
Ευθύνη θα έχουν πλέον και τα νομικά πρόσωπα, αν η δωροδοκία, το ξέπλυμα εσόδων ή η προσφορά για άσκηση επιρροής γίνεται απο διευθυντικό στέλεχος. Θα επιβάλλεται πρόστιμο, μέχρι το τριπλάσιο της αξίας του οφέλους που επιδιώχθηκε ή επιτεύχθηκε, αλλά προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης. Επίσης, τα λογιστικά αδικήματα, που γίνονται για να καλύψουν πράξεις διαφθοράς, θα τιμωρούνται με φυλάκιση και πρόστιμο.

 

Με τις νέες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης τιμωρείται πρώτη φορά ποινικά, το αδίκημα της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα. Το φαινόμενο της δωροδοκίας στις ιδιωτικές συναλλαγές κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζεται κατά τρόπο ανάλογο με τα άρθρα 235 επ. του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν στην άσκηση της δημόσιας λειτουργίας. Συγκεκριμένα, τιμωρείται με φυλάκιση από 1 μέχρι 5 έτη όποιος με πρόθεση κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόσχεται ή παρέχει οποιοδήποτε μη οφειλόμενο πλεονέκτημα ή αντάλλαγμα σε πρόσωπο που εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα, διευθυντική ή μη, σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, για ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση των καθηκόντων του (ενεργητική δωροδοκία). Με την ίδια ποινή τιμωρείται και κάθε εργαζόμενος με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος απαιτεί ή λαμβάνει παρόμοιο αντάλλαγμα (παθητική δωροδοκία).
Θεμελιώνεται πρώτη φορά ως ποινικό αδίκημα η «προσφορά για άσκηση επιρροής». Συγκεκριμένα, τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 5 έτη και με χρηματική ποινή, όποιος υπόσχεται ή ισχυρίζεται ότι μπορεί να ασκήσει ανάρμοστη επιρροή και ζητεί αντάλλαγμα για την επιρροή του σε πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή στη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης (στελέχη του ιδιωτικού τομέα, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί και αξιωματούχοι, δικαστές, νομάρχες και δήμαρχοι, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές κ.λπ.).

Η πράξη τιμωρείται ανεξάρτητα αν ασκήθηκε ή όχι ή αν οδήγησε στο σκοπούμενο αποτέλεσμα ή όχι. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται και τα προαναφερθέντα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή στη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης. Ο επωφελούμενος από την άσκηση επιρροής τιμωρείται ως ηθικός αυτουργός με την ποινή του φυσικού αυτουργού (άρθρο 46, παρ. 1α του Π.Κ.).


Θεσπίζεται για πρώτη φορά αυτοτελής ευθύνη και νομικών προσώπων για αδικήματα διαφθοράς που τελέσθηκαν προς όφελός τους. Αν κάποιο από τα αδικήματα της δωροδοκίας, της προσφοράς για άσκηση επιρροής και του ξεπλύματος χρήματος, διαπράττεται από πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση σε Νομικό Πρόσωπο (με βάση την εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης που διαθέτει), επιβάλλεται και στο Νομικό αυτό Πρόσωπο από την οικεία Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΕΕ πρώην ΣΔΟΕ):
- Διοικητικό πρόστιμο μέχρι το τριπλάσιο της αξίας του οφέλους που επιδιώχθηκε ή επιτεύχθηκε.
- Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις.
Τιμωρείται πλέον αυστηρότερα η ενεργητική και παθητική δωροδοκία βουλευτών και μελών συμβουλίων Αυτοδιοίκησης.


Συγκεκριμένα:
- Η πρόταση, παροχή ή υπόσχεση σε βουλευτή δώρων ή οποιωνδήποτε άλλων ανταλλαγμάτων για να μην λάβει μέρος σε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έτος μέχρι 5 έτη και με χρηματική ποινή, αντί της υφιστάμενης ποινής της φυλάκισης μέχρι 2 ετών και χρηματικής ποινής. Αντίστοιχη είναι η τιμωρία και για τον βουλευτή, ο οποίος δέχεται την παροχή ή την υπόσχεση παρόμοιων δώρων ή ανταλλαγμάτων.
- Προκειμένου για μέλη νομαρχιακού, δημοτικού, κοινοτικού ή άλλου συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιτροπής κάποιου από αυτά, η τιμωρία που επισύρουν οι παραπάνω πράξεις είναι φυλάκιση τουλάχιστον από 1 έτος μέχρι 5 έτη και χρηματική ποινή, αντί της υφιστάμενης ποινής της φυλάκισης μέχρι ενός έτους και χρηματικής ποινής.
- Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή όποιος δόλια καταρτίζει ή κάνει χρήση τιμολογίου ή άλλου λογιστικού εγγράφου ή αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες, ή παραλείπει παράνομα την καταχώρηση πληρωμής, εφόσον αυτά γίνονται για να διευκολύνεται η διάπραξη, απόκρυψη ή συγκάλυψη δωροδοκίας των αδικημάτων διαφθοράς που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης