Μέχρι το πρωί της Δευτέρας οι δηλώσεις προσώπων που το Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1 και 2

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Ιούλιος 2013
Taxheaven.gr

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την παρ 1 εδάφιο ε του άρθρου 62 του ΚΦΕ οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.

Συνεπώς οι δηλώσεις εισοδήματος που το Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2 και έχουν παραταθεί μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου, μπορούν να υποβληθούν έως το πρωί της Δευτέρας.

Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο το σύστημα να μην κλειδώσει ούτε την Δευτέρα. Δείτε σχετικά εδώ.