Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας οι δηλώσεις προσώπων που το Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1 και 2

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την παρ 1 εδάφιο ε του άρθρου 62 του ΚΦΕ οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.

Συνεπώς οι δηλώσεις εισοδήματος που το Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2 και έχουν παραταθεί μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου, μπορούν να υποβληθούν έως το πρωί της Δευτέρας.

Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο το σύστημα να μην κλειδώσει ούτε την Δευτέρα. Δείτε σχετικά εδώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης