Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρχισε η υποβολή των καταστάσεων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις

20 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ξεκίνησε από τις 15 Σεπτεμβρίου η περίοδος υποβολής από τις επιχειρήσεις των καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας των απασχολουμένων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να έχουν υποβάλει τις σχετικές καταστάσεις στις...

Ξεκίνησε από τις 15 Σεπτεμβρίου η περίοδος υποβολής από τις επιχειρήσεις των καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας των απασχολουμένων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να έχουν υποβάλει τις σχετικές καταστάσεις στις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

ΘΕMΑ : Περίοδος υποβολής Καταστάσεων Προσωπικού και Ωρών Εργασίας των επιχειρήσεων (15/9 έως 15/11/2006). Από το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), κ. Χρήστου Κουρούση εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση : Ήδη από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2006 ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των Καταστάσεων Προσωπικού και Ωρών Εργασίας όλων των επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., η οποία διαρκεί 2 μήνες και λήγει 15 Νοεμβρίου 2006.

Η αυξημένη προσέλευση των ενδιαφερομένων που διαπιστώνεται συνήθως κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας έχει ως συνέπεια την υπερφόρτωση των Υπηρεσιών. Ως επακόλουθο παρατηρείται δυσαρέσκεια του κοινού για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν άμεσα και έγκαιρα στις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο τόσο στην καλύτερη δική τους εξυπηρέτηση όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου στις Καταστάσεις Προσωπικού να αναγράφουν τον Τεχνικό Ασφαλείας, ενώ σε αυτές που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους πρέπει να αναγράφεται και ο Ιατρός Εργασίας και το ωράριο εργασίας αυτών στην επιχείρηση.

Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στις καταστάσεις προσωπικού, τα οποία αποτυπώνουν την ταυτότητα της επιχείρησης, του προσωπικού της και το εφαρμοζόμενο σε αυτήν ωράριο εργασίας, αποτελούν ευθύνη του εργοδότη, κατά του οποίου επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή ή την πλημμελή συμπλήρωση της κατάστασης ή του προγράμματος.

Η παραλαβή από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. των καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση θεώρηση ή έγκριση του περιεχομένου τους. Παρ όλα αυτά θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται.


Βάσει του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α’) το πρόστιμο για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (άρα και για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή ή πλημμελή συμπλήρωση της κατάστασης προσωπικού) καθορίζεται σε τουλάχιστον χίλια (1.000) έως τριάντα (30000) Ευρώ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης