Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης κατά του "τέλους επιτηδεύματος"

19 Ιούλιου 2013 Σχόλια

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου “ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ” και άλλων φορέων, κατά της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1167/2.8.2011 (ΦΕΚ 1835/B΄/17-08-2011) απόφασης του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία αφορά στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Η αίτηση ακύρωσης είχε κατατεθεί στις 29 Αυγούστου 2011 και είχε εισαχθεί επειγόντως στην Ολομέλεια του Συμβουλίου και συζητήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2011.

Με την επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος, η τότε Κυβέρνηση, με υπουργό Οικονομικών τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, είχε επιβάλει στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, να πληρώνουν έναν ετήσιο κεφαλικό φόρο 500 ευρώ, ανεξάρτητα το εισόδημά τους. Ο φόρος αυτός (επιμένουμε ότι πρόκειται περί φόρου και όχι περί τέλους) ήδη, την τρίτη χρονιά εφαρμογής του, αυξήθηκε στα 650 ευρώ.

Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου, πλην όμως, δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί (στην απίστευτη Ελλάδα του 2013, χρειάζονται μερικοί μήνες για να καθαρογραφεί ένα κείμενο) και συνεπώς δε μπορούμε να γνωρίζουμε το πλήρες σκεπτικό της. Όμως, κατά τα φαινόμενα, οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποδέχθηκαν τα επιχειρήματα του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οποία “ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του τέλους, δύναται να θεμελιωθεί και απλώς επί της ετοιμότητας του αρμοδίου κρατικού οργάνου προς παροχή της δημόσιας υπηρεσίας στον βαρυνόμενο διοικούμενο”!

Για μία υπόθεση που αρχικά το ΣτΕ έκρινε ως “εξαιρετικά επείγουσα” και “μεγάλης κοινωνικής σημασίας” και για τους λόγους αυτούς όρισε -για πρώτη φορά στην ιστορία του- να συζητηθεί εντός διμήνου από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, χρειάστηκαν δύο περίπου χρόνια για να αποφασίσει! Και ενώ στο μεταξύ, η Κυβέρνηση κουρελιάζει κάθε έννοια δικαίου και επιβάλλει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τον συγκεκριμένο φόρο στους δυστυχείς πολίτες του.

Θα σχολιάσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν αυτή “καθαρογραφεί” και εκδοθεί και τυπικά. Έως τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, θα προετοιμάσει την προσφυγή μας για το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, ενώ θα έρθει σε επικοινωνία με τα μέλη του τα οποία είχαν συμμετάσχει στην ομαδική προσφυγή που συντόνισε ο Σύλλογος, στα τέλη του 2011, για να τα ενημέρωσουμε για τις περαιτέρω νομικό χειρισμό της υπόθεσης.

Κλείνοντας, θέλουμε να παραθέσουμε ένα τμήμα από την ιστορική ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 17η Νοεμβρίου 1929. Ανέφερε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, απευθυνόμενος προς τους δικαστές του νέου Δικαστηρίου: “...Βέβαια δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ ακυρώσητε  την πράξιν της και την επαναφέρητε εις την τάξιν. Άλλωστε αν η αρχή της σοφίας είνε ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία του συμβουλίου της επικρατείας είνε η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους των κυβερνώντων όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄ όσην προσοχήν και αν δείξωμεν είνε ανθρώπινον να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας. Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το συμβούλιον της επικρατείας να της πη ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή”.

Κύριοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εσάς, κανείς δε θα έρθει να σας σφίξει το χέρι. Το Δικαστήριο το οποίο υπηρετείτε, έχει αποκλίνει από την αποστολή του. Αντί να αποτελεί τον “πυλώνα” που διασφαλίζει τη δίκαιη διακυβέρνηση της κοινωνίας, δρώντας σαν ένα “κυβερνητικό παράρτημα”, κατέληξε να συνιστά ένα δημοσιονομικό βάρος για τη χώρα και τους πολίτες της.


Διαβάστε την αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου Έλληνες ΦορολογούμενοιΔιαβάστε σχολιασμό για την εκδίκαση της υπόθεσης
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης