Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC δημοσιεύει προτεινόμενη οδηγία για τα προγράμματα πιστότητας πελατών (customer loyalty programmes)

15 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε στις 07/09/06 για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο Διερμηνείας, IFRIC D20* (IFRIC) Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (Customer Loyalty ....Programmes).....
Νέα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC).

Η IFRIC δημοσιεύει προτεινόμενη οδηγία για τα προγράμματα πιστότητας πελατών (customer loyalty programmes)

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε στις 07.09.06 για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο Διερμηνείας, IFRIC D20* (IFRIC) Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (Customer Loyalty Programmes).

Το προσχέδιο Διερμηνείας πραγματεύεται τη λογιστική για οικονομικές οντότητες που χορηγούν στους πελάτες τους "πόντους", "αεροπορικά μίλια" ή άλλα award credits όταν οι πελάτες αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται πώς τέτοιες οικονομικές οντότητες θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να αποτιμούν τις υποχρεώσεις τους να προμηθεύσουν, δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή, αγαθά ή υπηρεσίες αν και όποτε οι πελάτες εξαργυρώσουν τα award credits.

Το προσχέδιο Διερμηνείας προτείνει οι οικονομικές οντότητες να επιμερίσουν ορισμένες από τις εισπράξεις της πρώτης πώλησης στα award credits και να αναβάλουν την αναγνώριση αυτού του ποσού εισοδήματος μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για προμήθεια δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή αγαθών και υπηρεσιών.

Παρουσιάζοντας το προσχέδιο Διερμηνείας, ο Robert Garnett, Πρόεδρος της IFRIC και μέλος του IASB, είπε:

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών (customer loyalty programmes) είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένα σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων - λιανικό εμπόριο, αεροπορικές εταιρείες και καταναλωτική πίστη (consumer finance) για να αναφέρουμε μερικές. Τα ΔΠΧΠ δεν παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υπολογίζουν τις υποχρεώσεις τους και οι πρακτικές διαφέρουν. Η προτεινόμενη Διερμηνεία θα τυποποιήσει την πρακτική έτσι που να απεικονίζει την άποψή μας ότι τα loyalty awards αποτελούν ξεχωριστά αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία οι πελάτες πληρώνουν σιωπηρά.

Η IFRIC σε αυτό το έργο είχε βοήθεια από το προσωπικό του γαλλικού εθνικού καταρτιστή προτύπων, το Conseil National de la Comptabilité. Είμαστε ευγνώμονες στο CNC γι αυτή του την υποστήριξη.

Οι συνδρομητές στο IASB Comprehensive Subscription Service μπορούν να δουν το προσχέδιο της Διερμηνείας από την ασφαλή online περιοχή υπηρεσιών του IASB Website (www.iasb.org). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με:

IASC Foundation Publications Department

30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom

Tel: 44 (0)20 7332 2730 Fax: 44 (0)20 7332 2749Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2006 το πλήρες κείμενο του προσχεδίου της Διερμηνείας θα είναι διαθέσιμο ελεύθερα από το Website. Οι προτάσεις είναι ανοιχτές σε δημόσιο σχολιασμό μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2006.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ

Σχετικά με την IFRIC D20

Το κύριο θέμα που πραγματεύεται αυτό το προσχέδιο Διερμηνείας είναι η αναγνώριση και αποτίμηση των υποχρεώσεων για παροχή στους πελάτες δωρεάν ή σε μειωμένες τιμές αγαθών ή υπηρεσιών αν και όποτε εκείνοι επιλέξουν να εξαργυρώσουν τα loyalty award credits.

Μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι να αυξάνεται ένα έξοδο τη στιγμή της πρώτης πώλησης, όταν δίνονται τα award credits. Το έξοδο βασίζεται στο κόστος που η οικονομική οντότητα αναμένει ότι θα επιφέρει η προμήθεια των δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή αγαθών ή υπηρεσιών. Η αιτιολογία αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα loyalty awards είναι παρεπόμενα κόστη εξασφάλισης της πρώτης πώλησης, τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιείται αυτή η πώληση.

Μια δεύτερη προσέγγιση είναι να μοιράζονται οι εισπράξεις της πρώτης πώλησης σε δύο συνθετικά στοιχεία -ένα ποσό που απεικονίζει την αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στην πρώτη πώληση και ένα ποσό που απεικονίζει την αξία των loyalty award credits. Οι εισπράξεις που κατανέμονται στο πρώτο συνθετικό στοιχείο αναγνωρίζονται ως εισόδημα τη στιγμή της πρώτης πώλησης. Οι εισπράξεις όμως που κατανέμονται στα award credits αναβάλλονται σαν υποχρέωση μέχρι η οικονομική οντότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την άποψη των award credits, είτε προμηθεύοντας η ίδια τα δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή αγαθά ή υπηρεσίες όταν οι πελάτες εξαργυρώνουν τα credits, είτε χρησιμοποιώντας (και πληρώνοντας) κάποιον τρίτο για να αναλάβει την υποχρέωση να το πράξει.

Η πρακτική διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις είναι η αποτίμηση της υποχρέωσης. Η πρώτη προσέγγιση αποτιμά την υποχρέωση με βάση το αναμενόμενο κόστος. Η δεύτερη με βάση τις τιμές πώλησης.

Το προσχέδιο της Διερμηνείας προτείνει όλες οι οικονομικές οντότητες να εφαρμόσουν την δεύτερη προσέγγιση. Η πρόταση απεικονίζει την άποψη της IFRIC ότι τα loyalty awards είναι ξεχωριστά αναγνωρίσιμα αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία οι πελάτες πληρώνουν σιωπηρά. Το γενικό πρότυπο για την αναγνώριση εισοδήματος, ΔΛΠ 18 Έσοδα, απαιτεί ξεχωριστά αναγνωρίσιμα συνθετικά στοιχεία των συναλλαγών πώλησης να καταχωρίζονται ξεχωριστά αν χρειάζεται να απεικονίζουν την ουσία των συναλλαγών.

Μετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης