Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ερμηνεία του ΔΛΠ 18 στην πιστότητα πελατών λιανικής

12 Σεπτέμβριος 2006

Μια νέα ερμηνεία που σχετίζεται με το διεθνές λογιστικό πρότυπο IAS 18 κι αφορά το λογιστικό χειρισμό των ποικίλων προγραμμάτων πιστότητας πελατών λιανικής, εξέδωσε προς δημόσια διαβούλευση η επιτροπή ερμηνειών διεθνούς λογιστικής IFRIC  του συμβουλίου διεθνών λογιστικών προτύπων IASB.
 
Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, τα διαφορετικά τμήματα μιας συναλλαγής πώλησης υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται ξεχωριστά λογιστικά, αν αυτό είναι απαραίτητο για την απεικόνιση της ουσίας των συναλλαγών. Η υπό δημόσια διαβούλευση ερμηνεία ονομάστηκε IFRIC D20 (Customer Loyalty Programmes).

Στην ερμηνεία  IFRIC D20 προβλέπεται ότι εταιρίες οι οποίες στο πλαίσιο προγραμμάτων προώθησης πιστότητας των πελατών τους, απονέμουν σε αυτούς μετά από αγορές τους «πόντους» αεροπορικά μίλια, βαθμούς κτλ., θα αναγνωρίζουν μέρος μόνο των εσόδων της αρχικής πώλησης, της οποίας το σύνολο της αξίας θα αναγνωρίζεται μόνο μετα την πλήρη κι εξαντλητική παροχή των υπεσχημένων ωφελημάτων (π.χ εκπτώσεις, δωρεάν παροχές κ.ά.) που πηγάζουν από αυτή. Η Επιτροπή IFRIC έκρινε με αυτόν τον τρόπο οι βαθμοί, πόντοι κτλ. που απονέμονται μέσω προγραμμάτων πιστότητας πελατών, πρακτικά αποτελούν ξεχωριστά αγαθά ή υπηρεσίες, για τα οποία οι πελάτες πληρώνουν εμμέσως.

Η πρακτική διαφορά της μεθόδου που ισχύει μέχρι σήμερα και αυτής που εισάγει η νέα ερμηνεία του IFRIC έγκειται στον υπολογισμό της αξίας της υποχρέωσης. Με την ισχύουσα μέθοδο, η αντίστοιχη υποχρέωση αναγνωρίζεται στη βάση εκτιμώμενου κόστους, ενώ με τη νέα πρακτική η υποχρέωση θα βασίζεται με σαφήνεια στις τιμές πώλησης.
 
Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης