Για λίγες ακόμα ημέρες θα είναι ανοικτή η εφαρμογή του Ε9 για το 2011 και 2012

Οικονομικές Ειδήσεις

1 Ιούλιος 2013
Taxheaven.gr

Η εφαρμογή του Ε9 για το 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011) θα παραμείνει ανοικτή μόνο για λίγες ακόμα ημέρες, έτσι ώστε το Υπ. Οικ. να ολοκληρώσει την αποστολή του Φ.Α.Π. 2010 και 2011.

Στην εφαρμογή του Ε9 μπορούν οι φορολογούμενοι να προβούν σε έλεγχο της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011) καθώς και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Ευνόητο είναι ότι η συμπλήρωση του Ε9 για το έτος 2013 (χρήση 2012) θα παραταθεί, διότι η εφαρμογή για την συμπλήρωση των αλλαγών δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Ιδιαίτερα για τα νομικά πρόσωπα η παράταση θα είναι μεγαλύτερη απ' ότι  στα φυσικά  πρόσωπα, καθότι σύμφωνα με τον νόμο  (άρθρο 23 ν.3427/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4110/2013) θα πρέπει να υποβάλουν εξ αρχής όλα τα ακίνητά που έχουν στην κατοχή τους την 1.1.2013.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι μέσα από την εφαρμογή του Ε9 οι κάτοχοι ακινήτων μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν
το  Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φ.Α.Π.  έτους 2010.
Σε περίπτωση διαφωνίας του υπόχρεου, για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία αυτών, όπως αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην ΠΟΛ.1225/24.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3573 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μέχρι την 31η Ιουλίου 2013. (σχετική ΠΟΛ.1108/15.5.2013)