Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.)

Λόγω της μεγάλης ανησυχίας των συναδέλφων που μας έχουν κατακλείσει με μηνύματα, σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) έως την 8η Ιουλίου 2013 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και από την ΠΟΦΕΕ πριν από δύο ημέρες.
 
Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπ.Οικονομικών.

Προς επίρρωση των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ.Π.Σ. έχει ήδη ενημερώσει τα συστήματά της με τις νέες ημερομηνίες.

Συγκεκριμένα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση οι προθεσμίες υποβολής έχουν ως εξής :

"Yποχρέωση δήλωσης ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ-01 010) για την περίοδο 01/01/2012-31/12/2012. Το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης είναι από 01/01/2013 έως 08/07/2013.

Yποχρέωση δήλωσης ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ-01 013) για την περίοδο 01/01/2012-31/12/2012. Το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης είναι από 01/01/2013 έως 08/07/2013. "

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης