Οι αποφάσεις για το τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής ΦΜΥ - Ε7- και της βεβαίωσης αποδοχών - Επισημοποιήθηκε η παράταση μέχρι την 19 Ιουλίου

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Ιούνιος 2013
Taxheaven.gr

Στην δημοσιότητα οι αποφάσεις για το τύπο και περιεχόμενο του Ε7 - Επισημοποιήθηκε η παράταση μέχρι την 19 Ιουλίου

Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι αποφάσεις για τον τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Ε7 καθώς και ο  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

Αναλυτικά δείτε τις αποφάσεις από το φορολογικό αρχείου του κόμβου

ΠΟΛ.1145/19.6.2013 - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.


ΠΟΛ.1144/19.6.2013 - Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με
μαγνητικό μέσο.


ΠΟΛ.1143/19.6.2013 - Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου