Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αποφάσεις για το τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής ΦΜΥ - Ε7- και της βεβαίωσης αποδοχών - Επισημοποιήθηκε η παράταση μέχρι την 19 Ιουλίου

Στην δημοσιότητα οι αποφάσεις για το τύπο και περιεχόμενο του Ε7 - Επισημοποιήθηκε η παράταση μέχρι την 19 Ιουλίου

Στην δημοσιότητα δόθηκαν οι αποφάσεις για τον τύπο και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Ε7 καθώς και ο  Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

Αναλυτικά δείτε τις αποφάσεις από το φορολογικό αρχείου του κόμβου

ΠΟΛ.1145/19.6.2013 - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.


ΠΟΛ.1144/19.6.2013 - Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με
μαγνητικό μέσο.


ΠΟΛ.1143/19.6.2013 - Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης