Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ανακοίνωση προς τους εκπροσώπους τύπου από την ΕΛΤΕ για τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα

11 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στον έντυπο και ηλεκτρονικό οικονομικό τύπο δημοσιεύτηκε ότι η ΕΛΤΕ έχει «στοχοποιήσει» τριάντα πέντε (35) εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες θα υποβληθούν σε ποιοτικό έλεγχο, επειδή οι οικονομικές τους καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα γνωστά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον έντυπο και ηλεκτρονικό οικονομικό τύπο δημοσιεύτηκε ότι η ΕΛΤΕ έχει «στοχοποιήσει» τριάντα πέντε (35) εισηγμένες επιχειρήσεις οι οποίες θα υποβληθούν σε ποιοτικό έλεγχο, επειδή οι οικονομικές τους καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα γνωστά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, περιέχουν ανακριβή στοιχεία και οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν διαπιστώσει σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις αυτές.

Για την άρση παρεξηγήσεων και την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνονται τα εξής:

• Η ΕΛΤΕ, όπως έχει ήδη ανακοινώσει στον τύπο, θα προχωρήσει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε συστηματικό ποιοτικό έλεγχο της εργασίας των ορκωτών ελεγκτών.
• Το αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο όργανο της ΕΛΤΕ, το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης, έχει ήδη προχωρήσει στην τυχαία, όπως απαιτεί ο νόμος 3148/2003, και όχι «στοχευμένη», επιλογή 35 εισηγμένων επιχειρήσεων για τις οποίες η εργασία των ορκωτών ελεγκτών τους θα υποβληθεί σε ποιοτικό έλεγχο.
• Η ΕΛΤΕ διαβεβαιώνει ότι στο παρόν στάδιο του ποιοτικού ελέγχου, για καμιά από τις τυχαία επιλεγμένες εισηγμένες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις είτε ότι με οποιοδήποτε τρόπο οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμόσει σωστά τα ΔΠΧΠ είτε ότι οι ορκωτοί ελεγκτές τους δεν εκτέλεσαν σωστά την εργασία τους.

Με την ευκαιρία αυτή, η ΕΛΤΕ εκφράζει την παράκληση προς τους εκπροσώπους του τύπου να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς μας, ώστε να αποφεύγονται δημοσιεύματα που θέτουν σε αμφιβολία την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των εισηγμένων επιχειρήσεων καθώς και την ποιότητα της εργασίας των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι είναι οι θεσμικά επιφορτισμένοι θεματοφύλακες της επιχειρηματικής αξιοπιστίας.  


Η Εκτελεστική Επιτροπή

Παναγιώτης Δ. Ζαφειρόπουλος, πρόεδρος ΕΛΤΕ
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, πρόεδρος Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης
Αναστάσιος Πρωτοπαππάς, πρόεδρος Συμβουλίου Ποιοτικού ΕλέγχουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης