Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με τροπολογία, έγκυρα τα συμβόλαια ακινήτων που καταρτίστηκαν τον Αύγουστο

8 Σεπτέμβριος 2006

Το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Κτηματολόγιο δεν έχουν καμία ευθύνη για το ζήτημα που δημιουργήθηκε για τα συμβόλαια ακινήτων που καταρτίσθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2 Αυγούστου 2006 - 31 Αυγούστου 2006, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ.

«Το ζήτημα ανέκυψε επειδή ο νέος νόμος 3481/ 2006 για το Κτηματολόγιο έλαβε ημερομηνία 2.8.2006 στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αλλά λόγω των πολλών χαρτών που περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν, τυπώθηκε και κυκλοφόρησε από το Εθνικό Τυπογραφείο πραγματικά στις 31.8.2006.

Βέβαια, όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί φορείς (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ.), που ήταν πλήρως ενήμεροι για την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή και το περιεχόμενό του, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λάβουν υπόψη τους την ψήφιση του νόμου και να τον εφαρμόσουν ήδη από 2.8.2006. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει βεβαίως ότι αυτά συνέβησαν τον Αύγουστο, μήνα διακοπών.

Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς αποφάσισε να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι οι δικαιοπραξίες που καταρτίσθηκαν στο επίμαχο διάστημα (2.8.2006 - 31.8.2006) είναι έγκυρες. Επομένως, δεν πρέπει να δημιουργηθεί ανησυχία στον κόσμο και οι συναλλαγές θα πρέπει να συνεχισθούν με τον κανονικό τους ρυθμό».
Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης