Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για ανακριβή δημοσιεύματα από πολιτικό και οικονομικό τύπο, σχετικά

7 Σεπτέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος με τον οποίο εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/51/ΕΕ. Με αφορμή τη ψήφιση του παραπάνω νόμου υπήρξαν δημοσιεύματα στον πολιτικό και οικονομικό τύπο σύμφωνα με τα οποία τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) καθίστανται υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις.....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος με τον οποίο εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/51/ΕΕ.

 

Με αφορμή τη ψήφιση του παραπάνω νόμου υπήρξαν δημοσιεύματα στον πολιτικό και οικονομικό τύπο σύμφωνα με τα οποία τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) καθίστανται υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις.

 

Τα προαναφερόμενα δημοσιεύματα δεν είναι ακριβή.

 

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση αναφέρεται σε εναρμόνιση του Νόμου 2190/1920 με την προαναφερόμενη Οδηγία της ΕΕ και αφορά τεχνικά λογιστικά θέματα που δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή των ΔΛΠ σε όλες και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα ΔΛΠ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ομίλους εισηγμένων επιχειρήσεων και προαιρετικά από όλες τις επιχειρήσεις.

 

Με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δεν επεκτείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

Παναγιώτης Δ. Ζαφειρόπουλος, πρόεδρος ΕΛΤΕ

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, πρόεδρος Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης

Αναστάσιος Πρωτοπαππάς, πρόεδρος Συμβουλίου Ποιοτικού ΕλέγχουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης